Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83343
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83343

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

R., nr. 11, soortgelijk pand - doch niet beschilderd - onderging dezelfde wijzigingen in 1855. In 1936 consoliderende "Kunstige Herstelling": o.m. ontpleisteren van de gevel en herstellen van metselwerk en gedeeltelijk hermetselen van de getrapte top cf. bouwnaden. Rollagen als ontlastingsbogen op de bovenverd. Zoldervenster in korfboognis. DOW, Bouwvergunningen, nr. 338/1995. SAB, BouwvergunnAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Verversdijk 11 (Brugge)
Trapgevel opklimmend tot de 16de eeuw.