Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Jobkapel: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-10-1975 tot heden

ID: 8378   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8378

Besluiten

Sint-Jobskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1975  ID: 900

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de kapel van Sint-Job, die bestaat uit het omgevend perceel met daarop de omheiningsmuur, de gekandelaarde bomenrij van lindes, de taxussen en de Heilig Grafkapel.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de vermelde (Sint-Jobs)kapel is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Leilindenrijen en geschoren taxusbollen bij Sint-Jobkapel

Frans Roucelstraat zonder nummer, Kwalestraat zonder nummer, Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De kapelhof bij de Sint-Jobkapel herbergt een traditioneel aangelegde en onderhouden beplanting, bestaande uit een lijnaanplantingen met 27 leilindes en een onderbegroeiïng met 29 geschoren taxusbollen.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jobkapel

Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De Sint-Jobkapel dateert grotendeels uit 1663 en is gelegen in een ommuurd tuintje met linden.