Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Jobkapel: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-10-1975 tot heden

ID
8378
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8378

Besluiten

Sint-Jobskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1975  ID: 900

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de kapel van Sint-Job, die bestaat uit het omgevend perceel met daarop de omheiningsmuur, de gekandelaarde bomenrij van lindes, de taxussen en de Heilig Grafkapel.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de vermelde (Sint-Jobs)kapel is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Leilindenrijen en geschoren taxusbollen bij Sint-Jobkapel

Frans Roucelstraat zonder nummer, Kwalestraat zonder nummer, Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De kapelhof bij de Sint-Jobkapel herbergt een traditioneel aangelegde en onderhouden beplanting, bestaande uit een lijnaanplantingen met 27 leilindes en een onderbegroeiïng met 29 geschoren taxusbollen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jobkapel

Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De Sint-Jobkapel dateert grotendeels uit 1663 en is gelegen in een ommuurd tuintje met linden. Ten zuidwesten van de kapel staat in het tuintje nog een kapel die het Heilig Graf voorstelt en die is opgebouwd uit een rotsconstructie die toegankelijk is via een bakstenen rondboog.