Beschermd monument

Sas van Astene: schutsluis, stuw en balansbrug

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden
ID: 8399   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8399

Besluiten

Schutsluis, stuw en balansbrug met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2761

Beschrijving

De bescherming omvat de sluisconstructie aan de Leie in Astene, de stuw met drie stuwopeningen, een schutsluis en een balansbrug. De site is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De schutsluis, stuw en balansbrug, met inbegrip van alle toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als uitstekend bewaard voorbeeld van een samengesteld kunstwerk bestaande uit een stuw met drie stuwopeningen, een schutsluis en een balansbrug met ijzeren vakwerkelementen uit de tweede helft van de 19de eeuw; als belangrijke materiƫle getuige van de wijze waarop de Leie als vaarweg in de voornoemde periode uitgebreide verbeteringswerken onderging; als illustratie van de aanleg, technieken en materialen die met het oog op de constructie van dergelijke bouwwerken algemeen gangbaar waren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sas van Astene

Hellestraat zonder nummer (Deinze)
Aangelegd bij het hekken van het Leiekanaal in 1860 waarbij een grote bocht van de Leie afgesneden werd.