Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vijf arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 85348   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85348

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig beluik "Hofje van Dillewijns". Rij van vijf arbeidershuizen, vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eenzijdig bebouwd steegbeluik achter nr. 15-17 parallel ingeplant aan de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van arbeiderswoningen

Sint-Jacobstraat 5 (Dendermonde)
Voormalig beluik "Hofje van Dillewijns". Rij van vijf arbeidershuizen, vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eenzijdig bebouwd steegbeluik achter nummer 15-17 parallel ingeplant aan de straat.