Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten havenloodsen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 86176   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86176

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De gesloten havenloodsen van twee verdiepingen tellen ieder twaalf traveeën in de lengte en tweemaal vijf traveeën in de breedte. Ze zijn afgedekt door twee schilddaken (nok evenwijdig met de straat) met zinkbekleding.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten havenloodsen

Voorhavenlaan zonder nummer, zonder nummer (Gent)
De gesloten havenloodsen van twee verdiepingen tellen ieder twaalf traveeën in de lengte en tweemaal vijf traveeën in de breedte. Ze zijn afgedekt door twee schilddaken (nok evenwijdig met de straat) met zinkbekleding.