Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Antonius abt

Beschermd monument van 25-06-1943 tot heden
ID: 8822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8822

Besluiten

Parochiekerk Sint-Antonius abt
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-1943  ID: 69

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Antonius abt is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius abt

Bevrijdersstraat zonder nummer (Moerbeke)
Gegevens in verband met de stichting van de parochie en de vroegste bouwgeschiedenis van de kerk zijn niet voorhanden. Van de huidige naar het oosten georiƫnteerde gotische hallenkerk wordt aangenomen dat ze teruggaat tot de 14de eeuw en de eerste helft van de 15de eeuw.