Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Reeks arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
90169
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Reeks arbeidershuizen aanvangend met een dubbelhuisje van één bouwlaag en drie traveeën. Voorts een rij enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met repeterend schema onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit eind negentiende eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Reeks arbeiderswoningen

Kasterbant 4-8, 12-14 (Gent)
Reeks arbeiderswoningen bestaande uit enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met repeterend schema onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.