Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Lovelde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
90833
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90833

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgrachte vroegere pachthoeve op het eind van de Lovelddreef, voorheen de toegangsdreef van af de Muizendries naar het hof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Lovelde

Lovelddreef 13-15 (Destelbergen)
Op de site met walgracht bevond zich voorheen het heerlijk kasteel van de heren van Lovelde, later vervangen door een pachtgoed. Onregelmatige enkelvoudige omgrachting gedempt op de noordoostelijke hoek. In de westhoek van het erf vroegere boerenwoning van één bouwlaag en heden vijf traveeën, onder zadeldak, in oorsprong opklimmend tot de 17de of 18de eeuw. Naast de erftoegang en achter de walgracht opgericht bakstenen bakhuis.