Beschermd monument

Hoekhuis: gevels en daken

Beschermd monument van tot heden

ID
9180
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9180

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het classicistisch hoekhuis, opgetrokken in 1770.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het huis als volgt: "als voorbeeld van een karakteristiek 18de-eeuws herenhuis in Lodewijk XVI-stijl verfraaid met een hoeknis waarin een Onze-Lieve-Vrouwebeeld met Kind geplaatst is."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

De gevels en bedaking van het huis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekhuis

Oude Houtlei 36-42 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen, met zadeldak, uit het derde of vierde kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel van vier traveeën met dubbelhuisopstand, opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl. Hoeknis met lantaarn ter hoogte van de tweede bouwlaag, schelpvormig afgedekt en versierd met afhangende festoenen; beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.