Barbierbeekvallei

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 14-01-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel, Kruibeke
Straat Oude kerkstraat, Kerkstraat, Houtenkruisstraat, Pismolenstraat, Beekstraat
Locatie Beekstraat, Houtenkruisstraat, Kerkstraat, Oude kerkstraat, Pismolenstraat (Kruibeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/46013/101.1
  • 4.03/46013/103.1
  • DO000858
  • OO000263

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Barbierbeekvallei en Bolakkergebied

Bazel, Kruibeke (Kruibeke)

De vallei van de Barbierbeek te Kruibeke vormt een landschappelijke eenheid door het samenspel van de geomorfologische en fysisch-geografische waarde van de Barbierbeek en haar vallei met de cultuurhistorische en botanische waarde van de percelen en de perceelsranden. Het gaafste gebied met nog bolle akkers bevindt zich ten zuiden van de Barbierbeek.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hof ter Elst

Oude kerkstraat 5, Kruibeke (Oost-Vlaanderen)

Omwalde hoeve op de plaats van een ridderlijk kasteel, reeds gekend in 1320, en zijn naam ontlenend aan de begroeiing van de plaats namelijk elzenkreupelhout.

Beschrijving

De Barbierbeekvallei te Kruibeke en Bazel is beschermd als landschap.

Waarden

De Barbierbeekvallei - Fase I is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijk-archeologische waarde: als voorbeeld van een verschillende rurale nederzettingsvormen die in dit gebied vertegenwoordigd zijn en waarvan sommige opklimmen vermoedelijk tot de 10de eeuw.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: als voorbeeld van een landschapsvormend proces en wisselwerking van de mens en zijn fysisch milieu: de eigen identiteit van het Land van Waas met zijn bolle akkers (akkertopografie), met zijn typische perceelsrandbegroeiing (botanisch) en met zijn zeer geëigende beplanting die de zo typisch infiltrerende doorzichtigheid van het landschap bewerkstelligt.

esthetische waarde

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke en educatieve waarde: als voorbeeld van alle kenmerken van de geologische en geomorfologische evolutie die specifiek zijn voor het zuidoostelijk gedeelte van het Land van Waas maar terzelfdertijd uitzonderlijk voor het overige, noordelijke, vlakke, zandige gebied van Vlaanderen.

wetenschappelijke waarde

in casu toeristische waarde: de toeristische waarde als deel van het natuurpark “Scheldeland” en omwille van zijn voorbestemming als natuurontwikkelingsgebied in de “Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen”.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.