Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93080
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93080

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Verlaagde voordeur met terug geplaatste arduinen tussendorpel voorzien van jaartal 1801 en ruitmotieven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kerkstraat 56 (Waasmunster)
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, met verlaagde voordeur met teruggeplaatste arduinen tussendorpel voorzien van jaartal 1801 en ruitmotieven.