Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93121
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93121

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 28, 30. Twee breedhuizen van resp. drie en vier trav. en twee bouwl., afgedekt met zadeldak (mechanische pannen); vlg. archiefstukken voorheen een suikerraffinaderij in 1777 voorzien van een nieuwe gevel met dubbelhuisopstand en boven drie middentrav. bekroond met driehoekig fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee stadswoningen

Sint-Jansvest 28-30, 28A-C (Gent)
Twee breedhuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak; volgens archiefstukken voorheen een suikerraffinaderij in 1777 voorzien van een nieuwe gevel met dubbelhuisopstand en boven drie middentraveeën bekroond met driehoekig fronton.