Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument van Moorsel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden
ID: 93473   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93473

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin werd opgericht in 1920 op de hoek van de Raymond Uyttersprotstraat (vroegere Nieuwstraat) met de Kloosterstraat en de Statiestraat.



Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument van Moorsel

Raymond Uyttersprotstraat zonder nummer (Aalst)
Het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin werd opgericht in 1920 op de hoek van de Raymond Uyttersprotstraat (vroegere Nieuwstraat) met de Kloosterstraat en de Statiestraat.