Vaerenthoekhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel
Straat Portugezenstraat
Locatie Portugezenstraat 7 (Kruibeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/46013/106.1
  • 4.02/46013/112.1
  • DO000648
  • OO002434

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vaerenthoekhoeve

Portugezenstraat 7, Kruibeke (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met woonhuis, dwarsschuur, karrekot en kleinere bijgebouwen. Het erf is omzoomd met een hulsthaag.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Vaerenthoekhoeve met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Vaerenthoekhoeve met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van de architectuurhistorische waarde van het woonhuis uit het laatste kwart van de 18de eeuw (gedateerde balk) met getraliede en beluikte kruiskozijnen die afkomstig zouden zijn van het in 1770 gesloopte Blauwhof te Steendorp;
omwille van de beeldbepalende waarde van de bijhorende dwarsschuur en andere bijgebouwen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).

Waarden

De Vaerenthoekhoeve met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.