Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vaerenthoekhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden
ID: 9430   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9430

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De Vaerenthoekhoeve met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Vaerenthoekhoeve met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van de architectuurhistorische waarde van het woonhuis uit het laatste kwart van de 18de eeuw (gedateerde balk) met getraliede en beluikte kruiskozijnen die afkomstig zouden zijn van het in 1770 gesloopte Blauwhof te Steendorp;
omwille van de beeldbepalende waarde van de bijhorende dwarsschuur en andere bijgebouwen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

De Vaerenthoekhoeve met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vaerenthoekhoeve

Portugezenstraat 7 (Kruibeke)
Hoeve met woonhuis, dwarsschuur, karrenkot en kleinere bijgebouwen uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Het erf is omzoomd met een hulsthaag.