Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94518   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94518

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van vier woonhuisjes met verankerde gecementeerde lijstgevel van respectievelijk twee, drie, drie en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak elk voorzien van een klimmende dakkapel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

Torenstraat 2-4, 16-18 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing van vier woonhuisjes met verankerde gecementeerde lijstgevel van respectievelijk twee, drie, drie en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak elk voorzien van een klimmende dakkapel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.