Jagersboom

Beschermd monument van 20-12-2010 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Munkzwalm, Hundelgem
Straat Bruggenhoek, Zwalmlaan
Locatie Bruggenhoek zonder nummer, Bruggenhoek zonder nummer, Zwalmlaan zonder nummer (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/150.1
  • OO003452

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Jagersboom

Bruggenhoek zonder nummer, Zwalmlaan zonder nummer (Zwalm)

Op de Ten Bergekouter, op de grens tussen Munkzwalm en Hundelgem, staat op een kruispunt van twee wegen een traditioneel gekandelaarde Hollandse linde. De Jagersboom is een vrij zeldzaam geworden voorbeeld van een alleenstaande boom in een grootschalig, open kouterlandschap met een uitgesproken beeldbepalend karakter en een mooie representatieve groeivorm.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De zogenaamde Jagersboom, een Hollandse linde, op het kruispunt van de Zwalmstraat en Bruggenhoek op de grens van Hundelgem en Munkzwalm is beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter is mee opgenomen in de bescherming.

Waarden

De linde, zogenaamd Jagersboom, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als oude, imposante gekandelaarde boom met een mooie representatieve groeivorm vormt de Jagersboom het enige, zeer beeldbepalende object in de grootschalige, open kouter waarvan hij deel uitmaakt.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De Jagersboom markeert de voormalige gemeentegrens tussen Munkzwalm en Hundelgem, is er ingeplant op een splitsing van wegen en vervult een historisch gegroeide functie als ontmoetingsplaats, onder andere voor jagers. Als gekandelaarde boom betreft het eveneens een beheersvorm uit het verleden, met als secundaire functie de productie van snoeihout voor diverse doeleinden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.