Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Nekkekruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
94842
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94842

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens M. Ryckaert vermelding van Nekkekruis in 1821. Kruis aangegeven op topografische kaart van 1862. Kruis binnen een geplaveid en met ijzeren hekwerk omheind vierhoekig perk, aan twee zijden geflankeerd door linden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Nekkekruis met linden

Nekke zonder nummer (Lievegem)
Kruis binnen een geplaveid en met ijzeren hekwerk omheind vierhoekig perk, aan twee zijden geflankeerd door linden. Volgens M. Ryckaert vermelding van Nekkekruis in 1821. Kruis aangegeven op topografische kaart van 1862.