Beschermd monument

Brouwerswoning Du Bois-Haems met tuin en aanhorigheden

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9510   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9510

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de brouwerswoning, het koetshuis, de tuin met tuinpaviljoen, de vijver en de Lourdesgrot.


Waarden

Brouwershuis met inbegrip van het koetshuis, tuin met tuinpaviljoen, vijver en Lourdesgrot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het brouwershuis naast de voormalige brouwerij Du Bois is een representatief voorbeeld van een imposante herenwoning van de lokale dorpsnotabelen, hier een brouwer. Het is de enige getuige van de brouwactiviteit van deze, voor de gemeente zo belangrijke nijverheid op deze locatie.
Architectuurhistorisch is het herenhuis belangrijk als voorbeeld van een in oorsprong vrij sobere neoclassicistische woning die onder impuls van de aanzienlijke en gefortuneerde eigenaars aangepast en uitgebreid werd tot een imposant herenhuis met aanhorigheden en grote tuin met parkallure en in zijn interieur nog de originele aankleding en belangrijke decoratieve elementen uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw behield.
De gepleisterde voorgevel maar vooral de bakstenen achtergevel kregen in het begin van de 20ste eeuw een rijkere aankleding met onder meer een okseltorentje, imitatievakwerk en art-nouveaugetinte tegeltableaus, exemplarisch voor deze periode.
De artistieke waarde blijkt vooral uit het goed bewaarde interieur met zeer verzorgde en kunstig uitgewerkte stucplafonds, marmeren schouwen, een statische bordestrap met decoratieve trappaal, neo-Lodewijk-XVI-lambriseringen met medaillonschilderingen, kenmerkend voor de tweede helft van de 19de eeuw. De kamerhoge faiencebetegeling in art-nouveaustijl in de keuken is zeer representatief en exemplarisch voor het begin van de 20ste eeuw.
Het in originele staat bewaarde koetshuis met paardenstallen en de resterende gevel van het voormalige brouwerijgebouw zijn nog tastbare getuigen van de hier, in 1868 opgerichte brouwerij, en zijn uitgevoerd in een zeer verzorgde en kleurrijke baksteenarchitectuur.
De achterliggende tuin, eind de jaren 1880 aangelegd in landschapsstijl met typische niervormige vijver met brug en Lourdesgrot in kunstrotswerk, heuvel met paviljoentje en oud bomenbestand is een zeer representatief voorbeeld van een ingesloten tuin met de kenmerken, aanleg en bijbehorende fabriekjes van een park.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het brouwershuis naast de voormalige brouwerij Du Bois is een representatief voorbeeld van een imposante herenwoning van de lokale dorpsnotabelen, hier een brouwer. Het is de enige getuige van de brouwactiviteit van deze, voor de gemeente zo belangrijke nijverheid op deze locatie.
Architectuurhistorisch is het herenhuis belangrijk als voorbeeld van een in oorsprong vrij sobere neoclassicistische woning die onder impuls van de aanzienlijke en gefortuneerde eigenaars aangepast en uitgebreid werd tot een imposant herenhuis met aanhorigheden en grote tuin met parkallure en in zijn interieur nog de originele aankleding en belangrijke decoratieve elementen uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw behield.
De gepleisterde voorgevel maar vooral de bakstenen achtergevel kregen in het begin van de 20ste eeuw een rijkere aankleding met onder meer een okseltorentje, imitatievakwerk en art-nouveaugetinte tegeltableaus, exemplarisch voor deze periode.
De artistieke waarde blijkt vooral uit het goed bewaarde interieur met zeer verzorgde en kunstig uitgewerkte stucplafonds, marmeren schouwen, een statische bordestrap met decoratieve trappaal, neo-Lodewijk-XVI-lambriseringen met medaillonschilderingen, kenmerkend voor de tweede helft van de 19de eeuw. De kamerhoge faiencebetegeling in art-nouveaustijl in de keuken is zeer representatief en exemplarisch voor het begin van de 20ste eeuw.
Het in originele staat bewaarde koetshuis met paardenstallen en de resterende gevel van het voormalige brouwerijgebouw zijn nog tastbare getuigen van de hier, in 1868 opgerichte brouwerij, en zijn uitgevoerd in een zeer verzorgde en kleurrijke baksteenarchitectuur.
De achterliggende tuin, eind de jaren 1880 aangelegd in landschapsstijl met typische niervormige vijver met brug en Lourdesgrot in kunstrotswerk, heuvel met paviljoentje en oud bomenbestand is een zeer representatief voorbeeld van een ingesloten tuin met de kenmerken, aanleg en bijbehorende fabriekjes van een park.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerswoning Du Bois-Haems met tuin

Leo Duboisstraat 48 (Lebbeke)
Het in 1868 opgerichte brouwershuis naast de voormalige brouwerij Du Bois is een representatief voorbeeld van een imposante herenwoning van de lokale dorpsnotabelen, hier een brouwer. Het is de enige getuige van de brouwactiviteit van deze, voor de gemeente zo belangrijke nijverheid op deze locatie.