Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Huis van het Rootjen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95528
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95528

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Resterend aangepast huis van de oorspronkelijke tweewoonst gebouwd op kavel 2 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657-58 op een deel van het kerkhof. Bakstenen huis in kern van circa 1660, van drie traveeën en oorspronkelijk twee en thans drie bouwlagen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis van het Rootjen

Markt 30 (Eeklo)
Resterend aangepast huis van de oorspronkelijke tweewoonst gebouwd op kavel 2 van de "nieuwe huizen", verkaveld en in cijnspacht gegeven in 1657-58 op een deel van het kerkhof. Bakstenen huis in kern van circa 1660, van drie traveeën en oorspronkelijk twee en thans drie bouwlagen.