Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96238
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96238

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroeger hoevetje in bochtig straatverloop gelegen. In het tweede kwart van de 19de eeuw met losstaande bestanddelen, later in L-vorm. Verankerde gewitte baksteenbouw onder pannen zadeldaken en op gepikte plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Kosterstraat 1 (Wortegem-Petegem)
Hoevetje in het tweede kwart van de 19de eeuw met losstaande bestanddelen, later in L-vorm. Verankerde gewitte baksteenbouw onder pannen zadeldaken en op gepikte plint.