Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96315

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met U-vormige aanleg aan ijzeren hek, volgens kadasterarchief minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw; boerenhuis in het vierde kwart van de 19de eeuw vergroot in oostelijke richting en circa het tweede kwart van de 20ste eeuw voorzien van dwarsschuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Oude Blekerijstraat 1 (Brakel)
Hoeve met U-vormige aanleg aan ijzeren hek, minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw; boerenwoning in het vierde kwart van de 19de eeuw vergroot in oostelijke richting en circa het tweede kwart van de 20ste eeuw voorzien van dwarsschuur.