Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grenspaal Dorp anno 1770

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 96447   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96447

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ter beslechting van een geschil gerezen in 1754 tussen de magistraat van het Ambacht van Assenede en de magistraat van het Ambacht van Axel betreffende de grenzen van hun jurisdictie in de wijk Overslag tussen de Sint-Elooipolder (west) en de Zoute Vaart (oost), werd op 13 juli 1768 een conventie getekend te Gent.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grenspaal uit 1770

Dorp zonder nummer (Wachtebeke)
Volgens de conventie, getekend in Gent op 13 juli 1768, werd overeengekomen veertien grenspalen op te stellen te Overslag die de grens zouden vastleggen tussen de Republiek der Zeven provinciƫn of de Noordelijke Nederlanden en de Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden. In 1770 werden de palen geplaatst. Deze zogenaamde Oostenrijkse grenspalen zijn elegante vierkante arduinen palen die lichtjes versmallen naar boven toe en bovenaan eindigen op een afgeknotte geprofileerde top.