Beschermd monument

Kasteeldomein Succa: kasteel met toegangsbruggen

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

ID: 9654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9654

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

Kasteel Succa te Destelbergen is, met inbegrip van de toegangsbruggen, beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. Het koetshuis en de toegangsbrug tot het domein werden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Succa als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van kasteelarchitectuur waarbij een duidelijke ontwikkeling uit 17de-eeuwse kern (de toren) naar een 18de-eeuwse opvatting merkbaar is.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het kasteel Succa met inbegrip van de toegangsbruggen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Succa

Volderrede 52-56 (Destelbergen)
Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven begrepen tussen de Volderrede (ten oosten), de Kwadenplasstraat en Gentstraat (ten noorden) en de Zevensterrede (ten westen).