Kasteeldomein Succa: kasteel met toegangsbruggen

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Volderrede
Locatie Volderrede 54 (Destelbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44013/102.1
  • 4.01/44013/121.1
  • OO001766

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Succa

Volderrede 52-56, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven begrepen tussen de Volderrede (ten oosten), de Kwadenplasstraat en Gentstraat (ten noorden) en de Zevensterrede (ten westen).

Beschrijving

Kasteel Succa te Destelbergen is, met inbegrip van de toegangsbruggen, beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. Het koetshuis en de toegangsbrug tot het domein werden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Succa als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van kasteelarchitectuur waarbij een duidelijke ontwikkeling uit 17de-eeuwse kern (de toren) naar een 18de-eeuwse opvatting merkbaar is.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

Het kasteel Succa met inbegrip van de toegangsbruggen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.