Beschermd monument

Kasteeldomein Succa: koetshuis

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

ID
9659
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9659

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

Het koetshuis bij het kasteel Succa te Destelbergen is beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. Het kasteel en de toegangsbrug werden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van het koetshuis als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van kasteelarchitectuur waarbij een duidelijke ontwikkeling uit 17de-eeuwse kern (de toren) naar een 18de-eeuwse opvatting merkbaar is. Belangrijk uit architectuurhistorisch oogpunt is eveneens het koetsenhuis, een laat 18de-eeuwse/begin 19de-eeuwse voortzetting van een renaissancistische vormelijke opvatting.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het Koetsenhuis bij het kasteel Succa is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Succa

Volderrede 52-56 (Destelbergen)
Domein van 17 hectare met park, bossen en dreven. Waterkasteel met U-vormige aanleg omringd door een brede rechthoekige walgracht waarvan de zuidzijde samenvalt met buitenste rechthoekige omgrachting. Deels ingebouwde vierkante traptoren in de nooordwesthoek van de binnenplaats, uit de 16de eeuw. Koetshuis uit de 19de eeuw. Vroegere personeelswoning, waarschijnlijk opklimmend tot circa 1700.