Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Acht sociale woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
97064
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97064

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoek met Myosotisstraat. Vlg. bouwaanvraag en gedenkplaat acht huizen gebouwd in 1930 door de "Volkshaard" n.o.v. architect R. De Tracy. Bakstenen eengezinswoningen van twee bouwl. in doorsnee-architectuur uit de dertiger jaren met als puntgevel uitgewerkte hoektrav.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Acht sociale woonhuizen

Myosotisstraat 21-25, 21A, Radijsstraat 2-10 (Gent)
Volgens bouwaanvraag en gedenkplaat acht huizen gebouwd in 1930 door de "Volkshaard" naar ontwerp van architect R. De Tracy.