Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Giteane of Ezelshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97176
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97176

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; waarschijnlijk in het derde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw gewijzigd en uitgebreid tot een gesloten hoeve door de familie Ockerman.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Giteane

Arthur Odevaertstraat 5 (Maarkedal)
Achterin gelegen hoeve minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; waarschijnlijk in het derde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw gewijzigd en uitgebreid tot een gesloten hoeve. Verkort rechthoekig gekasseid erf met vijver in vroegere mestvaalt. Behouden koeienstal, paardenstal en stierenstal.