Kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius met tuin

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Buggenhout
Deelgemeente Opdorp
Straat Dries
Locatie Dries 28 (Buggenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42004/109.1
  • OO002747

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius met tuin

Dries 28, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

De noordelijke hoek van de Dries met de Vekenstraat wordt sinds het begin van de 20ste eeuw bepaald door de inplanting van het kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius met ommuurde tuin en het erachter gelegen schoolgebouw. Voorheen was hier een omgrachte woning gelegen zogenaamd "den Hemel", die eind 19de eeuw verkocht werd.

Beschrijving

Het voormalig kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius met inbegrip van de ommmuurde tuin, gelegen langs de Dries te Opdorp, is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig kloosterhuis van de zusters van Sint-Vincentius met inbegrip van de ommmuurde tuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het kloosterhuis, opgericht in 1909 samen met een meisjesschool op initiatief van de lokale adellijke familie, is een zeer illustratief voorbeeld voor de onderwijsgeschiedenis van de gebruikelijke initiatieven, die in de periode voor de organisatie van het katholiek onderwijs werden genomen door lokale prominenten in samenwerking met bestaande kloosterorden, hier de zusters van Sint-Vincentius van Hanune.
Typologisch en stilistisch is het bakstenen kloosterhuis met neogotisch getinte voorgevel een representatief en authentiek bewaard exemplaar van dit gebouwtype uit het begin van de 20ste eeuw. Binnen het architecturaal ensemble van klooster en schoolgebouw van 1909, naar ontwerp van architect P. De Vrom uit Hanune, bleef enkel het kloosterhuis, ondanks zijn functiewijziging, in originele staat bewaard. Door zijn behouden authentiek karakter is het voormalige kloosterhuis met nog originele indeling en sobere aankleding nog een getuige van de oorspronkelijke religieuze functie van het gebouw.
De voortuin met fraai ijzeren afsluithekken en de bakstenen tuinmuur, die de oorspronkelijke kloostertuin omsluit, met sinds 1938 ingebouwde Sint-Annakapel, maken inherent deel uit van het oorspronkelijk concept en zijn zeer beeldbepalend op de Dries.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.