Beschermd monument

Bosseveerhoeve

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID: 9767   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9767

Besluiten

Bosseveerhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2421

Beschrijving

De Bosseveerhoeve langs de Molenweidestraat te Heusden is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de hoeve beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als voorbeeld voor de cultuur- en architectuurgeschiedenis van een grote, typisch Oost-Vlaamse abdijhoeve met losse bestanddelen omringd door een walgracht, oorspronkelijk horend bij de 13de-14de-eeuwse kloostersite van de Nieuwen-Boschabdij aan de Schelde, met hoevegebouwen die mogelijk opklimmen tot de 16de eeuw en grotendeels stammen uit de 17de eeuw, aangepast en vergroot in de 18de eeuw en 19de eeuw. Het boerenhuis, bestaande uit een hoog- en laaghuis - typisch voor een heerlijke hoeve - bewaart tevens constructieve en decoratieve stijlelementen die de vroegere status van de hoeve als belangrijke kloosterhoeve bevestigen. Ook de vroeger alleenstaande duiventoren, de merkwaardige 16de-eeuwse schuur en het bouwvolume van de overige bedrijfsgebouwen getuigen van het heerlijk karakter van de site.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000827, Bosseveerhoeve met omgeving (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De Bosseveerhoeve is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bosseveerhoeve

Molenweidestraat 24 (Destelbergen)
De Bosseveerhoeve is een voormalige pachthoeve van het cisterciƫnzerinnenklooster "Nieuwenbosch" te Gent. Hoevegebouwen uit de 17de tot 19de eeuw, met overblijfselen van de middeleeuwse schuur van de abdijhoeve van Nieuwenbosch.