Beschermd monument

Villa De Kleine Brink met tuin en boomgaard

Beschermd monument van 08-06-2015 tot heden
ID: 9789   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9789

Besluiten

Villa De Kleine Brink
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2015  ID: 5774

Beschrijving

De villa 'De Kleine Brink' is, met inbegrip van de tuin en boomgaard, beschermd als monument.


Waarden

Villa 'De Kleine Brink' in na-oorlogs modernisme van architect J. Dolphyn (1972) met inbegrip van tuin en boomgaard is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Villa 'De Kleine Brink' met omringende tuin, ontworpen door architect Jacques Dolphyn (1927-2012) eind jaren 1960 en gebouwd in 1972, is een zeldzaam en representatief voorbeeld van een ruime villa opgetrokken in na-oorlogs modernisme beïnvloed door de ruimtelijkheid en landschappelijke interactie van de na-oorlogse architectuur van Richard Neutra (1892-1970). De villa wordt gekenmerkt door een bijzonder geslaagde, sterk horizontaliserende compositie van in- en uitspringende volumes en luifels op roestvrije stalen kolommen onder plat dak omgeven door patio's, terrassen en binnentuinen die een grote verwevenheid met de omringende natuur beogen. De betonnen skeletstructuur ingevuld met grote glaswanden afgewisseld met grijze bakstenen muurvlakken laat een flexibele plattegrondindeling toe waar binnenmuren en harmonicadeuren overeenkomstig de specifieke behoeften van de opdrachtgevers werden geplaatst. De gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid openbaart zich niet enkel in de uiterst functionele ruimtes en dito circulatie maar ook in het sobere materiaalgebruik zoals glas, roestvrij staal, baksteen, natuurstenen vloeren en houten plafonds die consequent in binnen- en buitenruimten aangewend werden. De villa is een totaalconcept waarbij Dolphyn zowel het exterieur als het interieur ontwierp. Het sobere interieur, waarin licht, ruimtelijkheid en betrokkenheid op de natuur een hoofdrol spelen, wordt getypeerd door grijze bakstenen muren afgewisseld met wit gelakte deuren en talrijke witte formica inbouwkasten, soms zelfs als volledige wand opgetrokken, waarin allerhande functies werden verborgen. De woning wordt nog steeds door de opdrachtgevers bewoond en is zowel in- als uitwendig, inclusief de sobere tuinaanleg, intact bewaard waardoor de villa een hoge gaafheid en ensemblewaarde heeft. Villa 'De Kleine Brink' kan zowel op conceptueel, functioneel, technisch als esthetisch vlak beschouwd worden als één van de meest vooruitstrevende realisatie in oeuvre van Dolphyn, wat wordt bevestigd door het toekennen van de vijfjaarlijkse prijs Carsoel in 1973.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Moderne villa De kleine Brink

Lindendreef 14 (Wemmel)
Zeer ruime villa op onregelmatige plattegrond werd opgetrokken in naoorlogs modernisme, naar ontwerp van architect Jacques Dolphyn uit 1972.