Kasteeldomein Rijvissche: kasteel

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Zwijnaarde
Straat Rijvisschestraat
Locatie Rijvisschestraat 3-9 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1013.1
  • 4.01/44021/517.1
  • OO001262

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Rijvissche

Rijvisschestraat 3-9, Gent (Oost-Vlaanderen)

Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning en neerhof met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein Rijvissche is beschermd als monument.

Waarden

Het kasteel Rijvissche is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als versterkte adellijke woning met deels bewaard middeleeuws verdedigingssysteem aan de westzijde, met toegangspoort met twee torentjes en muur met weergang, opklimmend tot de 14de-15de eeuw; voorts een 16de-eeuwse woonvleugel en een 18de-eeuwse sobere classicistische vleugel in L-vorm aangebouwd aan de oostzijde van het door een brede binnenwal omgeven woonzone
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.