Beschermd monument

Kasteeldomein Rijvissche: kasteel

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 9815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9815

Besluiten

Kastelensites
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2953

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein Rijvissche is beschermd als monument.


Waarden

Het kasteel Rijvissche is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als versterkte adellijke woning met deels bewaard middeleeuws verdedigingssysteem aan de westzijde, met toegangspoort met twee torentjes en muur met weergang, opklimmend tot de 14de-15de eeuw; voorts een 16de-eeuwse woonvleugel en een 18de-eeuwse sobere classicistische vleugel in L-vorm aangebouwd aan de oostzijde van het door een brede binnenwal omgeven woonzone

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als versterkte adellijke woning met deels bewaard middeleeuws verdedigingssysteem aan de westzijde, met toegangspoort met twee torentjes en muur met weergang, opklimmend tot de 14de-15de eeuw; voorts een 16de-eeuwse woonvleugel en een 18de-eeuwse sobere classicistische vleugel in L-vorm aangebouwd aan de oostzijde van het door een brede binnenwal omgeven woonzone

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Rijvissche

Rijvisschestraat 3, 5, 7, 9 (Gent)
Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning en neerhof met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat.