Beschermd monument

Kasteeldomein Rijvissche: kasteel

Beschermd monument van tot heden

ID
9815
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9815

Besluiten

Kastelensites
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2953

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein Rijvissche is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Rijvissche is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als versterkte adellijke woning met deels bewaard middeleeuws verdedigingssysteem aan de westzijde, met toegangspoort met twee torentjes en muur met weergang, opklimmend tot de 14de-15de eeuw; voorts een 16de-eeuwse woonvleugel en een 18de-eeuwse sobere classicistische vleugel in L-vorm aangebouwd aan de oostzijde van het door een brede binnenwal omgeven woonzone

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Rijvissche

Rijvisschestraat 3-9 (Gent)
Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning, neerhof, hoeve en ingangspoort met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat. Het kasteel zelf is op zijn beurt nog eens omgeven is door een binnenwal en slechts toegankelijk via een brug met drie bogen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.