Beschermd monument

Kasteeldomein Rijvissche: omgeving kasteel

Beschermd monument van tot heden

ID
9816
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9816

Besluiten

Kastelensites
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2953

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming als monument omvat de dubbele vierkante grachtengordel met hun oevers, de wal ertussen, de binnengracht omheen het kasteel, de centrale woonzone van het neerhof en de toegangsweg en omlopende weg van het kasteeldomein Rijvissche.Waarden

De dubbele vierkante grachtengordel met hun oevers, de wal ertussen, de binnengracht omheen het kasteel, de centrale woonzone van het neerhof en de toegangsweg en omlopende weg van het kasteel Rijvissche zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als uniek en gaaf bewaard voorbeeld van een middeleeuwse ‘ringwalsite’ opklimmend tot de 11de-12de eeuw bestaande uit twee parallelle grachten met brede aarden wal ertussen en een centrale woonzone met neerhof omsluitend, terwijl de binnengracht in de zuidoosthoek op zijn beurt de adellijke woonzone omgeeft.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Rijvissche

Rijvisschestraat 3-9 (Gent)
Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning, neerhof, hoeve en ingangspoort met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat. Het kasteel zelf is op zijn beurt nog eens omgeven is door een binnenwal en slechts toegankelijk via een brug met drie bogen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.