Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8209 resultaten


ID: 2366 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kortijs, Montenaken, Vorsen (Gingelom)
De Romeinse grafheuvels zijn gelegen in een overwegend open landschap op het Haspengouws leemplateau. Deze zes grafheuvels behoren tot de weinige goed bewaarde tumuli in Vlaanderen.


ID: 2368 | Beschermd monument

Montenaken (Gingelom)
De twee Romeinse grafheuvels, gekend als de Twee Tommen, behoren tot de weinige goed bewaarde tumuli. De noordelijke tumulus bedekte mogelijk een vernield graf.


ID: 2369 | Beschermd monument

Montenaken (Gingelom)
De Romeinse grafheuvel, gekend als de Avernassetom, behoort tot de weinige goed bewaarde tumuli.


ID: 2583 | Beschermde archeologische site

Heers (Heers), Koninksem, Lauw, Piringen, Tongeren, Widooie (Tongeren)
Het aquaduct te Tongeren is het grootste aarden relict uit de Romeinse periode dat nog bewaard is in Vlaanderen – waarschijnlijk zelfs uit alle perioden in Vlaanderen. Daarenboven vertegenwoordigt deze structuur wellicht het best bewaarde exemplaar van een constructiewijze die typisch is voor Noordwest-Europa.


ID: 2657 | Beschermd monument

Sint-Martens-Voeren (Voeren)
Hoeve Den Hof omvat een 18de-eeuws bakstenen gebouw en een omgrachte ophoging die in zijn geheel wellicht teruggaat tot een laatmiddeleeuws leenhof.


ID: 2658 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Martens-Voeren (Voeren)
Hoeve Den Hof omvat een 18de-eeuws bakstenen gebouw en een omgrachte ophoging die in zijn geheel wellicht teruggaat tot een laatmiddeleeuws leenhof.


ID: 2728 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Lommel (Lommel), Neerpelt (Pelt)
De bescherming als landschap betreft het gebied Hageven dat gekenmerkt wordt door de afwisseling van landduinen, heide, vennen, laagveen, bospercelen, naald- en loofhoutaanplantingen, akkers en graslanden.


ID: 2994 | Beschermd monument

Gors-Opleeuw (Borgloon)
De bescherming omvat kasteel Bellevue met tuin en ommuring.


ID: 3219 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

's Gravenvoeren (Voeren)
De bescherming als landschap betreft de Kruisgraef. Het gebied omvat een droge, smalle, noord-zuid georiënteerde delle. Door de aanwezigheid van de kalkrijke ondergrond komt er een soortenrijk eiken-haagbeukenbos voor. Op de steile hellingen rondom de gully bevinden zich graften met houtkanten.


ID: 3274 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

's Gravenvoeren (Voeren)
De bescherming als landschap betreft het Hoogbos, één van de belangrijkste hellingsbossen van Voeren omwille van de ouderdom, oppervlakte en vegetatiestructuur.