Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8209 resultaten


ID: 11917 | Vastgestelde archeologische zone

Peer (Peer)
Deze zone omvat de historische stadskern van Peer.


ID: 11920 | Vastgestelde archeologische zone

Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Deze zone omvat de historische stadskern van Sint-Truiden.


ID: 11921 | Vastgestelde archeologische zone

Stokkem (Dilsen-Stokkem)
Deze zone omvat de historische stadskern van Stokkem.


ID: 11924 | Vastgestelde archeologische zone

Tongeren (Tongeren)
De Romeinse en historische stadskern van Tongeren, binnen de 2de eeuwse stadsomwalling.


ID: 13133 | Beschermd varend erfgoed

Leopoldsburg (Limburg)
De vedette van de Rijnvloot P902 Libération, het commandopatrouilleschip van het Rijnsmaldeel, is beschermd als varend erfgoed. Het schip werd samen met twee andere vedetten van de Rijnvloot beschermd, waardoor hun bescherming samen wordt gemotiveerd.


ID: 13514 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Bommershoven, Borgloon, Broekom, Groot-Loon (Borgloon), Gutschoven, Heers, Heks, Horpmaal, Vechmaal (Heers), Lauw, Piringen, Widooie (Tongeren)
Het is een overwegend open en sterk glooiend landschap, voornamelijk bestaande uit zeer vruchtbare akkers. De bewoning is geconcentreerd in dorpen die vooral gelegen zijn in de valleien. Deze valleien zijn vochtiger en bestaan uit hooi- en graslanden en houtkanten en vormen meer gesloten linten tussen de uitgestrekte open plateaugebieden. Op de heuveltoppen ontbreekt plaatselijk de vruchtbare leemlaag of is deze te dun voor landbouw en liggen de weinige bossen. Het is een uitzonderlijk landschap waarbij de erfgoedelementen samen een uitgestrekt cultuurlandschap vormen met vele historische kasteeldorpen en domeingoederen, alternerend met een schitterend semi-ruraal kader van hoeves, akkers, weilanden, hoogstamboomgaarden en bossen waarbij de verschillende elementen bovendien onderling verbonden zijn door oude wegtracés (waaronder de Romeinse weg).


ID: 13545 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Bommershoven (Borgloon)
Te midden van de velden ligt deze hoogstamboomgaard, omgeven door een meidoornhaag en een ijzeren toegangshek. Voor het eerst zichtbaar op de topografische kaart van 1933.


ID: 13546 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Borgloon, Groot-Loon (Borgloon)
Hoogstamboomgaarden gelegen in het noorden van Grootloon. Hoewel ze niet direct aansloten bij de bebouwing staan ze reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) afgebeeld. Binnen de cluster boomgaarden zijn er veel nieuwe aanplanten aanwezig, per perceel een fruitsoort, maar her en der staan nog bomen van oudere generaties boomgaarden. Een notenboomgaard in het midden van het geheel is nog vrijwel volledig en heeft een meidoornhaag. De overige hagen langs de landweg werden grotendeels vervangen door veldesdoornhagen. Op verschillende plaatsen zijn ijzeren hekken aanwezig die bijdragen aan de ensemblewaarde.


ID: 13548 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Heks (Heers)
Enkele percelen met hoogstamboomgaarden gelegen ten westen van Heks. Deze boomgaarden dateren uit het begin van de 20ste eeuw, de periode waarin boomgaarden in Haspengouw grote delen van het landschap zouden beslaan en een belangrijke rol speelden in de agrarische geschiedenis.


ID: 13549 | Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Heks (Heers)
Cluster van hoogstamboomgaarden gelegen tussen de bebouwing langs de Hekslaan en de weg richting Massenhoven. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden op deze plek, dicht bij de bebouwing, boomgaarden weergegeven. De boomgaarden bestaan voornamelijk uit kersen en langs de weg naar het Manshovenhof is de boomgaard van de weg afgescheiden door een meidoornhaag. Dit betekent dat de boomgaarden begraasd werden/worden. Ook is er nog een ijzeren toegangshek aanwezig.