Klooster van de kartuizers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Kartuizersvest
Locatie Kartuizersvest 113, 113B, 115, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de kartuizers

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Klooster van de kartuizers: herberg In 't Kruis
gelegen te Kartuizersvest 115 (Lier)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beschrijving

Eertijds deel uitmakend van het kartuizerklooster (zie ook Frederik Peltzerstraat nummers 1-11), opgericht vanaf 1543; grotendeels afgebroken onder Oostenrijks en Frans Bewind. Gedeelte aan straatzijde omgevormd tot woningen.

Nummer 113, 113B. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (kunstleien). Gecementeerde en witbeschilderde 19de-eeuwse lijstgevel met rechthoekige vensters en recent aangepaste begane grond. Houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Achtergevel met bewaarde kloosterkozijnen in zandstenen omlijsting met arduinen latei. Haaks op de achtergevel: kleine achterbouw van één bouwlaag en één travee onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gekalkt bakstenen lijstgeveltje op gepikte plint; rechthoekig venster onder houten latei, met arduinen onderdorpel. Houten kroonlijst.

Nummer 115. Voormalige herberg "In 't Kruis". Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens J. Grootaers van circa 1700. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; latere rondbogige muuropeningen op de begane grond (volgens oude foto's van circa 1925) en rechthoekig venster boven. Monumentaal, oorspronkelijk gepolychromeerd eikenhouten kruis met Christus (lindehout) vermoedelijk uit begin 18de eeuw, onder overkragend luifeldak (leien) op bewerkte console (17de-eeuws profiel) en tandlijst; afkomstig van het kartuizerklooster; flankerende ijzeren lichtarmen met lantaarns (tweede helft 19de eeuw). Achtergevel met bewaarde kloosterkozijnen in zandstenen omlijsting met arduinen latei. Haaks op de achtergevel: kleine achterbouw van één bouwlaag en één travee onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gekalkt bakstenen lijstgeveltje op gepikte plint. Rechthoekig venster onder houten latei, met arduinen onderdorpel. Houten kroonlijst.

  • CHARLE A. en CEULEMANS L., Volksdevotie te Lier, Lier, 1981, p. 26.
  • GROOTAERS J., Voormalig kartuizerklooster, prerestauratiewerken, vooronderzoek, Sint-Niklaas, 1989.
  • LENS A., Lier in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1971, nummer 93.
  • VAN IN J., Het Kartuizerklooster. Lier, vroeger en nu, 1928.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kartuizersvest

Kartuizersvest (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.