erfgoedobject

Kartuizerhoeve

bouwkundig element
ID
10592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10592

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kartuizerhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

"Kartuizerhoeve", modo "Colibrantshoeve" of "Hoeve ten Dyke"; reeds vermeld in 1431.

Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot de 17de eeuw; woonstalhuis naar verluidt afgebrand in 1760, nadien heropgebouwd (sommige balken hergebruikt in stalgedeelte). In 1980 grondig gerestaureerd naar ontwerp van W. Bens.

Poortgebouw en woonstalhuis ten zuidwesten; schuur oorspronkelijk ten westen van woonstalhuis, doch ingestort tijdens de Tweede Wereldoorlog en heropgebouwd, met hergebruik van materiaal, ten noordoosten; bakhuis ten oosten van schuur en wagenhuis met aansluitend varkenshok ten oosten van woonstalhuis; alles omgeven door grasvelden met boomgaard en moestuin ten noordoosten.

Verankerde bakstenen gebouwen in traditionele stijl van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen); verwerking van zandsteen of arduin voor hoekblokken en dorpels. Gepikte plint.

Poortgebouw met zandstenen muurbanden onder licht overkragend, leien zadeldak. Rechthoekige houten poort met houten latei en deels zandstenen rechtstanden. Erboven centrale gevelsteen met gestileerde boom en initialen van de huidige eigenaars, aangebracht bij de restauratie (1980). Voorts gevelsteen met jaartal 1616 of 1676. Zijtuitgevels met schouderstukken (zandstenen dekplaat), muurvlechtingen en duivengaten. Vlak geplafonneerde doorgang met kinderbalken.

L-vormig woonstalhuis, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Woonhuis aan zuidzijde gemarkeerd door getoogde, beluikte en betraliede vensters met gestrekte tussendorpel; glas in lood; arduinen hoekblokken en dorpels met merktekens. Dito deur; geprofileerde, zandstenen rechtstanden en dito lateiconsooltjes voor de arduinen latei. Zijtuitgevel (oosten) gemarkeerd door muurvlechtingen en ruitvormige gevelsteen met vermelding AO 1776. Getoogde betraliede en beluikte opkamervensters met arduinen dorpels en hoekblokken. Betraliede keldervensters met respectievelijk arduinen en zandstenen latei. Getoogde vensters en oculi in top. Achtergevel met rechthoekige muuropeningen, klimmend dakvenster en recent aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Stalgedeelte, (nok loodrecht op woonhuis) met gevarieerde doch meestal rechthoekige muuropeningen. Oorspronkelijke luiken en poorten aangepast als vensters. Noordelijke puntgevel met muurvlechtingen en talrijke uilengaten.

Schuur nagenoeg volledig begroeid; rechthoekige of getoogde muuropeningen. Aan weerszij overdekte bergruimte.

Oorspronkelijk 17de-eeuws wagenhuis van vier traveeën, omgevormd tot bibliotheek. Aan westgevel: rechthoekige muuropeningen met behouden doorlopende houten latei op pijlers met zandstenen dekplaat. Voorts aangepaste rechthoekige of getoogde muuropeningen en aansluitend varkenshok (oost) onder lessenaarsdak.

Bakhuis: recent heropgebouwd volgens oude foto's. Westgevel gemarkeerd door muurvlechtingen en sober korfboogdeurtje met rechthoekig houten luik erboven.

  • VERMEIREN A., De Maesfortbrug te Lier, Lier, 1928.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kartuizerhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10592 (Geraadpleegd op )