erfgoedobject

Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID
12319
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12319

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrij homogene bovenbouw duidt op eenheidsbebouwing van burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw met overwegend neoclassicistische inslag; oorspronkelijk vermoedelijk eigendom van de voormalige firma Glénisson, een eertijds achter het straatblok ingeplante papierfabriek met ingang langs de Warandestraat, zie gravures.

Breedhuizen van telkens drie tot vier traveeën en twee bouwlagen onder schild- of zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen, kunstleien). Overwegend bepleisterde en/of beschilderde lijstgevels met schijnvoegen of groeven, kordons en kordonvormende lekdrempels en houten kroonlijst, al dan niet op klossen. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken, arduinen dorpel en paneeldecoratie. Begane grond quasi overal sterk aangepast en/of verbouwd.

De nummers 17, 21-23 en 47 met houten winkelpui. Ter hoogte van de nummers 21-23 beeldennis met gepolychromeerd Sint-Antoniusbeeld onder baldakijntje, ter vervanging van een ouder beeld; smeedijzeren lantaarn.

Nummers 29-31 monumentaler uitgewerkt hoekhuis van drie/elf traveeën aan weerszijden van afgeschuinde hoek met balkon op consoles en met bekronend driehoekig fronton; verticale markering door pilasters met onder andere diamantpuntdecoratie; langgestrekte, beraapte zijgevel, geritmeerd door lisenen, vermoedelijk eertijds opgesplitst in diverse woningen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen in eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12319 (Geraadpleegd op 15-05-2021)