Woning Jan Verbeek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat Oudstrijderslaan
Locatie Oudstrijderslaan 38, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Jan Verbeek

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd in 1978 naar ontwerp van P. Neefs. Moderne woning van één bouwlaag onder licht hellend dak met brede, omlopende, schuine dakrand van ongeveer een twintig centimeter hoger, opgevuld met aarde en volgroeid met beplantingen.

Beraapte en beschilderde baksteenbouw; enerzijds een autonoom, geometrisch volume in zijn omgeving, anderzijds wordt het door het laag profiel en de beplanting goed opgenomen in de omgeving.

Eenvoudige, rechthoekige plattegrond met afgeronde hoeken, één hoek gevormd door gebogen stalen garagepoort; aan straatzijde gesloten, slechts aan twee zijden opengewerkt naar tuin toe door middel van horizontale schuifwand; andere ruimtes worden belicht door een centrale patio. De in- en uitwendige organisatie zijn vrij en direct op elkaar afgestemd.

  • DE KOONING M., Paul Neefs, in Vlees en Beton, nr. 19-20, 1992, p. 92-93.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Vosselaar

Vosselaar (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.