erfgoedobject

Huizen De Fonteyn

bouwkundig element
ID: 12504   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12504

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huizen De Fonteyn
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuizen Heuvelhof en Janssenlei
    Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993

Beschrijving

Diephuizen met smalle omhaagde voortuin. Tot 1648 stond hier de pastorie die in de loop van de 16de eeuw tweemaal werd verwoest en in 1609 herbouwd. Tussen 1761 en 1767 kwam een hof van plaisantie tot stand; onderverdeeld in verscheidene woningen in de 19de eeuw en tevens het "fabriek" genoemd. Naar vorm te oordelen kunnen deze huisjes een overblijfsel zijn van een hoeve. Terwijl de barokdeur ofwel gerecupereerd werd, ofwel afkomstig is van de oude pastorie. De halfrond geprofileerde vensterlateien en kwartholle posten verwijzen naar een mogelijke 17de- of 18de-eeuwse kern.

Puntgevels van ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nummer 93 afgewolfd), (mechanische en Vlaamse pannen), met kern uit de 17de of de 18de eeuw (?). Bakstenen gebouwen, nummer 93 beraapt, nummer 95 gecementeerd en beschilderd. Rechthoekige vensters, eerste bouwlaag nummer 95 met kwarthol geprofileerde stijlen met duimen en geprofileerde waterlijsten van beschilderd arduin. Nummer 95 met gerecupereerde (?) rondboogvormige 17de-eeuwse barokdeur van beschilderd arduin, met verdiepte en geblokte pilasters op neuten, uitgewerkte imposten en geprofileerde en geblokte rondboog onder eenvoudige kroonlijst, diamantkoppen op zwikken.

  • JACOBS, J., De Fonteyn, in DF-koerier, maandblad Davidsfonds Boechout-Vremde, Boechout, juni 1981, p. 527.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huizen De Fonteyn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12504 (Geraadpleegd op 03-06-2020)