erfgoedobject

Arbeiderswoningen, beluik Lindanusstraat

bouwkundig geheel
ID: 125911   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125911

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tweezijdig bebouwd steegbeluik (Lindanusstraat nummers 40-62) met arbeidershuizen volgens repeterend schema. Opgetrokken in 1888 door Judocus Gorus - De Zeeuw, eigenaar van de zoutziederij aan de Beurzestraat (zie gevelsteen en kadasterarchief). Gerenoveerd in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Samengesteld uit een lange en korte huizenrij aan weerszij van een grotendeels begraasd plein. Bakstenen enkelhuizen van één en een halve bouwlaag en twee traveeën onder doorlopende zadeldaken met pannen. Gevels verlevendigd met brede banden van gesinterde baksteen en op lage gecementeerde plinten. Voorzien van licht getoogde muuropeningen, met vernieuwd houtwerk. Lage bovenvensters op kordonlijst van gesinterde baksteen.

  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 23-24.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Arbeiderswoningen, beluik Lindanusstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125911 (Geraadpleegd op 29-02-2020)