erfgoedobject

Paddenpoelhoeve

bouwkundig element
ID
12910
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12910

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Paddenpoelhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Paddenpoelhoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Paddenpoelhoeve met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen op een afgepaald, met gras begroeid domein. Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.

Woonstalhuis (nok loodrecht op de straat), stalen en koetshuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw (?) (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde en recente schuur (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde. Reeds vermeld in 1383 en in 1484 geschonken aan het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen, in wiens bezit het bleef tot 1982. Brandde totaal af in 1704, waarna onmiddellijk het huidige gebouw werd opgetrokken. Nieuwe ramen in zuidgevel, vernieuwen vloeren in woonhuis, plaatsen nieuwe dubbele staldeur in 1873. Strooien dak vervangen door pannen dak in 1893. Bouwen paardenstal in 1904. Restauratie en gedeeltelijke aanpassing tot woning aangevat in 1982 naar ontwerp van M. Vanhecke en V. Suls.

Toestand 1981 woonstalhuis: zuidgevel van vier traveeën (woonhuis) en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd Ao 1704 door middel van gesinterde steen in westelijke zijpuntgevel. Verankerd bakstenen gebouw met onderkelderde noordwesthoek woonhuis met drie rechthoekige keldermonden aan noord- en westgevel en opkamer van drie traveeën aan noordgevel; beschilderde banden ter hoogte oorspronkelijke vensterdorpels. Westgevel met sporen muurvlechtingen en in gesinterde steen aangebrachte X met hartvormige tekens tussen de benen. Beluikte en getraliede rechthoekige vensters met houten lateien, uit het vierde kwart van de 19de eeuw; tweeledige ontlastingsbogen verwijzen naar oorspronkelijke kruiskozijnen. In noordgevel bewaarde, getraliede kloosterkozijnen in bepleisterde en beschilderde omlijsting onder strek; zandstenen dorpels en negblokken. Merkwaardige korfboogvormige luiken in westgevel, bakstenen omlijsting met geprofileerde imposten, sleutel en waterlijst; oculi met geprofileerde bakstenen waterlijst hogerop. Vernieuwde rechthoekige getraliede stalvensters met arduinen dorpels. Rondboogvormige woonhuisdeur in zuidgevel; merkwaardige beschilderde bakstenen omlijsting met imposten, sluitsteen en hoekige geprofileerde waterlijst, onder getralied steekboogvormig bovenlicht met rechthoekige geprofileerde bakstenen omlijsting.

Gedrukte rondboogvormige staldeur (zuidgevel) in bepleisterde en beschilderde omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop. In de noordgevel, latere rechthoekige deur met beschilderde rand, blijkbaar als aanpassing van een vroeger kloosterkozijn (zie smalle, strekse ontlasting). Tegen de oostgevel berging met horizontale beplanking onder afgewolfd lessenaarsdak (Vlaamse pannen); recent aanbouwsel onder lessenaarsdak (golfplaten) tegen de noordgevel.

In 1982 startte de aanpassing tot woning en de restauratie (openbare aanbesteding 16 december 1983) naar ontwerp van M. Vanhecke en V. Suls. Dit heeft volgende wijzigingen voor gevolg, aan zuidelijke voorgevel: woonhuisramen en luiken vernieuwd, stalgedeelte voorzien van rechthoekige poort en vensters op één na gedicht. Hoofdtoegang verplaatst naar noordgevel waar de rechthoekige woonhuisdeur vervangen werd door een korfboogdeur waarboven een rechthoekig bovenlicht. Hiernaast werd een rondboogdeur geplaatst identiek aan deze van de zuidelijke huisdeur. In stalgedeelte worden de vensters vervangen door een rechthoekige poort en rechthoekig venstertje. Ook de aangebouwde varkensstal wordt gesloopt. Westgevel: vermoedelijk oorspronkelijk afgewolfd en voorzien van muurvlechtingen, wordt voorzien van een aandak met muurvlechtingen. Oostgevel wordt voorzien van een aandak met muurvlechtingen, de muuropeningen totaal gewijzigd en het houten aangebouwde wagenhuis gesloopt.

Interieur

Interieur met oorspronkelijk twee grote woonruimten aan zuidzijde, een met monumentale bakstenen schouw; aan noordzijde drie opkamers boven de korfboogvormig overwelfde kelders. In oostelijk gedeelte de stallingen. Bij de verbouwing werden de stallingen voorzien van slaapkamers, badkamer, keuken en berging; de indeling van de woonruimte bleef behouden. Stallen en koetshuis worden bewaard en de schuur zal gebruikt worden als garage. Tevens zal de boomgaard terug worden aangelegd en het erf voorzien worden van streekeigen beplanting.

  • VANHECKE M. en VAN HOVE E., Restauratiedossier

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paddenpoelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12910 (Geraadpleegd op )