Reeks arbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hemiksem
Deelgemeente Hemiksem
Straat Callebeekstraat
Locatie Callebeekstraat 251-253, 257, Hemiksem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hemiksem (actualisaties: 20-06-2007 - 20-06-2007).
  • Adrescontrole Hemiksem (adrescontroles: 17-09-2007 - 17-09-2007).
  • Inventarisatie Hemiksem (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Reeks arbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Woonkern aan het veer

Deze bescherming is geldig sinds 07-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Reeks van vijf arbeiderswoningen van twee, drie of vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk kern uit de 18de eeuw verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw (?).

Gecementeerde en beschilderde, verankerde baksteenbouw. Nummer 257 met geprofileerde daklijst, muurvlechtingen in zijgevel. Rechthoekige vensters met houten lateien; nummers 251 (samengevoegd met 249) en 255 (samengevoegd met 257) met kleine vensters onder daklijst. Rondboogdeur bij nummer 255, nummer 251 rechthoekige deur met bovenlicht en arduinen dorpels, nummer 249 rechthoekig met vlakke beschilderde omlijsting en kroonlijst.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Callebeekstraat

Callebeekstraat (Hemiksem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.