erfgoedobject

Domein Groenhove en omgeving

landschappelijk geheel
ID: 135150   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135150

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt ten oosten van Torhout en ten westen van de A17 Brugge-Kortrijk die de oostelijke grens van de ankerplaats vormt. In het zuiden vormt de weg Ruddervoorde-Torhout de grens, in het noorden de voet van een plateaurand, parallel met de R34 en de westelijke grens loopt volgens enkele grachten door het weilandcomplex ten westen van het domein.

Deze ankerplaats ligt aan de voet van een oostelijke uitloper van het plateau van Wijnendale. Het tertiair klei-zandsubstraat van de Formatie van Ieper wordt bedekt door een lokaal zeer dunne kwartaire laag van zand tot lemig zand. De ondergrond van de kleine valleitjes bevat eerder klei. De bodem is nat tot zeer nat en eerder arm aan voedingsstoffen voor planten.

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) was het gebied ook bebost en grensde het in het zuiden aan een uitgestrekt veldgebied. Aan de voet van de helling liggen enkele bronnen van de Gaverbeek en van een zijbeek van de Regenbeek. De Regenbeek begrenst het bos in het zuiden. Het huidige gemengde (loof- en naaldhout) bos wordt doorsneden door rechtlijnige dreven en wegen die soms onverhard en smal zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de bomen gerooid en deed het gebied dienst als munitieopslagplaats. Rond het bos ligt voornamelijk weiland en enkele akkers. De weilanden in het westen rond de bron van de Gaverbeek hebben nog een zeer gave perceelsrandbegroeiing van knotbomen. De loop van de Regenbeek wordt geaccentueerd door een onderbroken knot/bomenrij. Het bos zelf herbergt een rijke flora en fauna door de verscheidenheid aan bodemcondities, door het hakhoutbeheer en door sporadische heidevegetatie als relict van het voormalige veldgebied. Enkele jaren geleden waren bijna alle bomen van enkele percelen in het oosten uitgewaaid. Spontaan schoot een heidevegetatie op die nu door beheer behouden blijft.

In het midden van het boscomplex ligt het klooster Virgo Fidelis dat halfweg de 20ste eeuw gebouwd werd. Het was oorspronkelijk als een vakantieverblijf voor geestelijken bedoeld maar momenteel wordt het als bezinningscentrum gebruikt. Net ten noorden ervan (aan de overkant van de weg) lag vroeger het jachtkasteel waarvan enkel het kasteelbos nog rest. Ten oosten hiervan ligt een open grasperk met een boswachterswoning.

In de omringende landbouwpercelen liggen ook enkele landbouwbedrijven. Hier staan ook nog enkele dreven die vertrekken vanuit het bos. In de noordwestelijke hoek is een open perceel in het bos waar twee waterpartijen liggen. In een weide aan de westelijke rand van het bos liggen tevens de betonnen resten van een V1-lanceerplatform uit de Tweede Wereldoorlog. Vanop de noordelijke helling heeft men een zicht op het boscomplex en de achterliggende landbouwgronden.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : Ankerplaats 'Groenhove'. Landschapsatlas, A30031, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Domein Groenhove en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135150 (Geraadpleegd op 05-12-2020)