erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouwekapel

bouwkundig element
ID
13870
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13870

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel van 1758, gelegen op hoek met Rubenslaan op omhaagd domein met linden. Volgens de overlevering gaf Onze-Lieve-Vrouw zelf de plaats en de afmetingen aan van de kapel. Bedevaartsoord, in de 18de eeuw verloor de processie naar Onze-Lieve-Vrouw veel aan belang. Vermoedelijk werd Onze-Lieve-Vrouw hier vereerd als symbool van de zuiverheid. De offergaven van de processiegangers droegen bij tot opbouw en versiering van de kapel. De oude kapel werd in 1584 afgebrand en herbouwd in 1648 door de toenmalige heer van Broechem Philippe le Roy. De bouwvallige kapel werd in 1758 vervangen door de huidige, gemetst door Peeter Verbeeck en van een leien dak voorzien door Jan de Rees.

Kapel van één travee en apsis met vijfzijdige sluiting onder zadel- en afgewolfd dak (leien). Beraapte baksteenbouw op gecementeerde plint. Zuidelijke voorgevel met hoekpilasters van arduin op hoge sokkel en eenvoudig geprofileerd kapiteel en dekplaat onder top met voluten; bekronend driezijdig gekornist fronton. Top met arduinen gedenksteen met opschrift en chronogram waarin jaartal 1758 "Door kerCk en heer kInDeren hIer Is Dees CapeL geboUt/ onder uwen bijstand nemen wij onsen toevlught H. Moeder Godts". Het driezijdige fronton bevat ook een arduinen gedenksteen met het heden onleesbaar geworden opschrift: "Sicut lilium inter spinas. Sic amice mea inter filias. Cant. 2". Het wapenschild van de familie le Roy bevond zich ook in de bekroning en is heden verdwenen. Voorgevel met rondboogdeur in eenvoudige geriemde omlijsting van arduin met sokkels, imposten en zware rocaillesluitsteen; steenmerk MDF. In zijgevels, telkens twee steekboogvensters in vlakke omlijsting van arduin.

Bepleisterd en lichtgeel geschilderd interieur. Eenvoudig tongewelf op geprofileerde lijst. Bevloering van zwart-wit marmeren tegels. Getraliede rondboogvormige opening in de apsis; omlijsting van bruingeschilderde zandsteen met kwarthol geprofileerd beloop, diamantkopimposten en sluitsteen.

Mobilair. Gestoffeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind, circa 1758, beschilderd hout. Altaar met altaartafel van gemarmerd hout en nis op sokkel van witte marmer, in Lodewijk XVI-stijl.

  • DE BELSER A., Bijdrage tot de geschiedenis van Broechem, Broechem, 1963, 208-212.
  • DONNET F., Inventaris der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard, deel VIII, Antwerpen, 1922, 1250-1253.
  • LEMAIRE R., VAN HAUWERMEIRE & DE BEESER A., Bijdragen tot de geschiedenis van Broechem III. De kerk, Alliers kapel, het kapelleke van O.-L.-Vrouw, Heemkundige kring Broechem, 1952, 81-86.
  • VAN DEN BERGH e.a., Een credo in witte steen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Broechem, Lier, 1984, 115-116.

Bron     : PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Onze-Lieve-Vrouwekapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13870 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.