erfgoedobject

Kasteeldomein De Horst

bouwkundig element
ID
14318
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14318

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeldomein De Horst
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Kasteel gelegen in beboomd en omgracht domein afgezet met rododendrons.

Neoclassicistisch kasteel van 1896-1905 waarvoor keurige Franse tuin; aan oostzijde het voormalige 18de-eeuws woonhuis, in 1832 omgebouwd tot remise, nu vormingscentrum voor speelpleinmonitoren.

Het domein De Horst kende verschillende eigenaars; in 1949 werd het kasteel en een deel van het park aangekocht door de v.z.w. "Speelpleinen en openluchtinrichtingen voor Groot Antwerpen", in 1954 omgevormd tot een schoolkolonie voor jongens met een zwakke gezondheid en in 1956 tot een gemengde lagere school, die in 1963 het statuut van een BLO-school kreeg.

Kasteel op rechthoekige plattegrond, uit het vierde kwart van de 19de eeuw; zeven traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) waarin dakvensters met entablement en driehoekig fronton.

Lijstgevels van baksteen en simili-natuursteen op hoge arduinen sokkel. Verticaal geritmeerd door geblokte pilasters per travee, horizontaal door de zware gekorniste puilijst van de eerste bouwlaag, de kordonvormende lekdrempels van de tweede, de beëindiging met gelede architraaf, vlak fries, tand- en kroonlijst.

Elke gevel met verschillend uitgewerkte uitbouw, evenwel steeds met rondbogige muuropeningen. De zuidgevel met licht geprononceerd middenrisaliet van drie traveeën (pilasterversiering in kolossale orde) afgezet met driezijdig fronton waarin gebeeldhouwd wapenschild; de noordgevel met driezijdige erker over de volledige gevelhoogte bekroond met koepel; de westgevel met portiek opengewerkt met arcade, de oostgevel met sober versierd middenrisaliet. Voorts rechthoekige vensters in geprofileerde, geblokte omlijsting met sleutel, waterlijst (tweede bouwlaag) en paneelversiering op de borstwering. De hoofdingang (zuidgevel) voorafgegaan door breed bordes met balustrade.

Nabij de Horstebaan voormalig woonhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, vijf en vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien, nok loodrecht op de straat). Ontpleisterde bakstenen lijstgevels op natuurstenen plint. De voorgevel met drie traveeën breed beschilderd middenrisaliet gemarkeerd door kolossale gegroefde pilasters alternerend met hoge rondboogpoorten in geprofileerde omlijsting; bekronende architraaf, fries met trigliefen en vlakke metopen, gekorniste kroonlijst op klossen en attiek met siervazen. Links en rechts verbouwde korfboogpoort; zijgevels met rechthoekige vensters en deuren; beëindigend entablement.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteeldomein De Horst [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14318 (Geraadpleegd op )