erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
16100
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16100

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom begraasd erf; bakstenen stoepen. Ten zuidwesten en noordoosten, resten van omwalling.

Ten zuidwesten, boerenhuis met vijf traveeën + twee opkamertraveeën rechts onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons en hanggoot, gedateerd 1833 door middel van rode bakstenen opgenomen in metselverband van linker zijpuntgevel. Verankerde gele baksteenbouw. Beluikte rechthoekige opkamervensters met houten kruiskozijn. Voorts, gewijzigde muuropeningen. Achtergevel met bewaarde rechthoekige muuropeningen in zes linker traveeën: beluikte kozijnvensters onder meer houten bolkozijn bij opkamer en vierde venster links; kleine roedeverdeling. Zijpuntgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Muuropeningen met kozijn.

Ten noordwesten, stalvleugel onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) op houten modillons met laadvensters, uit de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw. Aangepaste muuropeningen.

Ten zuidoosten, sterk aangepaste 19de-eeuwse dwarsschuur (nok loodrecht op het boerenhuis). Resten van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting. Zuidelijke zijgevel met radvormig uilengat.

Ten noordoosten, wagenhuis (nok parallel aan het boerenhuis) met drie korfboogpoorten. Alleenstaand bakhuis achter het boerenhuis.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16100 (Geraadpleegd op )