erfgoedobject

Hoeve Groot Moerhof

bouwkundig element
ID
16279
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16279

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Groot Moerhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap De Moeren
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Moerhof
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve Moerhof. Vormde samen met "Groot Moerhof", uithoeve van de Duinenabdij (Koksijde) in de onmiddellijke nabijheid van De Moeren (turfwinning). Thans, ommuurde hoeve met toegang aan noordzijde en losse U-vormige opstelling van verankerde witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken, rondom een centraal, onverhard erf met conisch hondenhok als middelpunt, gelegen vlak achter de duinengordel, op de grens met Frankrijk. Open noordzijde van het erf afgezet door middel van een laag bakstenen muurtje met hek, voorzien van een centrale, door hekpijlers geflankeerde doorgang. Laatst genoemde gemarkeerd door twee identieke kapellen in neo-stijl (20ste eeuw). Grote boomgaard ten westen van omheiningsmuur.

Ten zuiden, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, met een drie traveeën tellende centrale opkamer en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1762 aangebracht in gevelsteen boven de deur; thans sterk aangepast onder meer hoger opgetrokken in 1877, zie jaartal op zijgevelsteen links. Licht getoogde kelderopeningen; rechthoekig opkamervenster met beluikt kozijn. Rechthoekig venster met kozijn, vermoedelijk oorspronkelijk beluikt, rechts van getoogde deur in analoge omlijsting. Twee klimmende dakkapellen-. Eerste twee linker traveeën omgevormd tot stalgedeelte: rechthoekige muuropeningen, naast brede, halfronde nis. Haakse uitbouw tegen achtergevel.

Ten westen, stallingen onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, Vlaamse pannen), hoger opgetrokken in 1877, zie jaartal in gevelsteen van noordelijke zijgevel. Licht getoogde staldeuropeningen naast rechthoekige muuropeningen.

Ten oosten, voormalige, thans sterk verbouwde dwarsschuur (nok loodrecht op het huis) waarvan enkel het aandak rechts (zuidelijke zijgevel) met schouderstukken en pinakelvormig topstuk bewaard. Soortgelijk, verlaagd aandak in noordelijke zijgevel.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Volgens een externe melding werden in de inventaristekst mogelijk de benamingen 'Groot' en 'Klein' Moerhof omgewisseld, en is de andere hoeve dus vermoedelijk fout benoemd. Op 19de-eeuwse historische kaarten wordt deze hoeve inderdaad als Groot Moerhof benoemd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Groot Moerhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16279 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.