Hoeve Moerhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente Adinkerke
Straat Molendam
Locatie Molendam 2, De Panne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie De Panne (actualisaties: 24-06-2008 - 24-06-2008).
  • Adrescontrole De Panne (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie De Panne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Moerhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap De Moeren

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1980.

Beschrijving

Hoeve Moerhof. Vormde samen met "Groot Moerhof", uithoeve van de Duinenabdij (Koksijde) in de onmiddellijke nabijheid van De Moeren (turfwinning). Thans, ommuurde hoeve met toegang aan noordzijde en losse U-vormige opstelling van verankerde witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken, rondom een centraal, onverhard erf met konisch hondehok als middelpunt, gelegen vlak achter de duinengordel, op de grens met Frankrijk. Open noordzijde van het erf afgezet door middel van een laag bakstenen muurtje met hek, voorzien van een centrale, door hekpijlers geflankeerde doorgang. Laatst genoemde gemarkeerd door twee identieke kapellen in neo-stijl (20ste eeuw). Grote boomgaard ten W. van omheiningsmuur.

Ten zuiden, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, met een drie traveeën tellende centrale opkamer en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1762 aangebracht in gevelsteen boven de deur; thans sterk aangepast onder meer hoger opgetrokken in 1877, zie jaartal op zijgevelsteen links. Licht getoogde kelderopeningen; rechthoekig opkamervenster met beluikt kozijn. Rechthoekig venster met kozijn, vermoedelijk oorspronkelijk beluikt, rechts van getoogde deur in analoge omlijsting. Twee klimmende dakkapellen-. Eerste twee linker traveeën omgevormd tot stalgedeelte: rechthoekige muuropeningen, naast brede, halfronde nis. Haakse uitbouw tegen achtergevel.

Ten westen, stallingen onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, Vlaamse pannen), hoger opgetrokken in 1877, zie jaartal in gevelsteen van noordelijke zijgevel. Licht getoogde staldeuropeningen naast rechthoekige muuropeningen.

Ten oosten, voormalige, thans sterk verbouwde dwarsschuur (nok loodrecht op het huis) waarvan enkel het aandak rechts (zuidelijke zijgevel) met schouderstukken en pinakelvormig topstuk bewaard. Soortgelijk, verlaagd aandak in noordelijke zijgevel.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie

Datum tekst: 1982

Aanvullende informatie

Volgens externe melding werden in de inventaristekst mogelijk de benamingen 'Groot' en 'Klein' Moerhof omgewisseld met deze van ID: 16273.

Auteur niet publiek (26-01-2015 )

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.