Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Moeren

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-10-1980 tot heden

ID
11702
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11702

Besluiten

De Moeren
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-1980  ID: 1518

Beschrijving

De Moeren te Adinkerke en De Panne zijn beschermd als landschap. Binnen het beschermde landschap bevindt zich onder andere de als monument beschermde Sint-Karelsmolen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde van De Moeren als volgt werd gemotiveerd: deze uitgeveende laagvlakte - 2 à 3 meter onder de zeespiegel - is door de specifieke drooglegging van de jaren 1617-1646 door ingenieur W. Cobergher een model van ruilverkaveling en waterhuishouding, waardoor dit gebied een uitzonderlijk agrarisch waardevol landschap van internationale betekenis is geworden. Aldus wordt een aansluiting gezocht met de reeds gerangschikte Cabourg-duinen wat hun instandhouding in de hand werkt.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000380, De Moeren, advies KCML (1980).


Waarden

De Moeren zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Groot Moerhof

Molendam 2 (De Panne)
Hoeve Moerhof, mogelijk Groot Moerhof, die een uithoeve was van de Duinenabdij van Koksijde in de onmiddellijke nabijheid van De Moeren. Ommuurde hoeve met toegang aan noordzijde en losse U-vormige opstelling van verankerde witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken, rondom een centraal, onverhard erf met konisch hondenhok als middelpunt.


Kasteel Sint-Flora

Kasteellaan 1-2, 4 (Veurne)
Opgericht in 1851 voor dhr. Moissenet; ten oosten gelegen gebouwen oorspronkelijk als jeneverstokerij ontworpen, doch als hoevegebouwen benut; verblijfplaats van Koninklijke Familie tijdens de eerste wereldoorlog; voormalig bezit van de familie Breuls de Tiecken, tevens eigenaar van Sint-Karelmolen.


Parkje van het Kasteel Sint-Flora

Kasteellaan 1-4 (Veurne)
Beeldbepalend parkje in het open landschap van De Moeren.


Romp van Sint-Gustaafmolen

Debarkestraat zonder nummer (Veurne)
De Sint-Gustaafsmolen, gelegen op de Oude Pompsloot nabij de Ringsloot, was een bakstenen bovenkruier van het type grondzeiler, waarvan vandaag enkel nog de romp rest. Net als de Sint-Karelsmolen deed deze windmolen in eerste instantie dienst als poldermolen. De Sint-Gustaafsmolen werd vermoedelijk gebouwd omstreeks 1850.


Sint-Karelsmolen

Debarkestraat zonder nummer (Veurne)
De Sint-Karelsmolen, gelegen op de Molenvaart nabij de Ringsloot, is een bakstenen bovenkruier van het type grondzeiler. Als poldermolen met een vijzel is de molen uniek in Vlaanderen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.