Station Adinkerke-De Panne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente Adinkerke
Straat Stationsplein
Locatie Stationsplein 9, De Panne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie De Panne (actualisaties: 24-06-2008 - 24-06-2008).
  • Adrescontrole De Panne (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie De Panne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Adinkerke-De Panne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Station Adinkerke-De Panne", zie opschrift boven inkom. 1870: spoorlijn Lichtervelde-Veurne doorgetrokken tot Adinkerke; eerste station van Adinkerke in gebruik. Bouw van tweede station in 1913 door gebroeders Follet (De Panne) naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1907 (?). Imposant gebouw van gele baksteen op natuurstenen sokkel met gebruik van Euvillesteen voor rechtstanden, ontlastingsbogen, kozijnen, negblokken, kordons, enzomeer onder afgewolfde zadeldaken (leipannen) in een Normandisch getinte stijl, zie pseudo-vakwerk. Witbeschilderd houtwerk. Symmetrische opbouw: centrale, vooruitspringende inkomhal, geaccentueerd door middel van centraal korfbogig dakvenster onder wolvedak met windborden en pseudo-vakwerk; al dan niet gekoppelde rond- en korfboogvormige muuropeningen. Wapenschild (halfverheven beeldhouwwerk) met opschrift "Eendracht maakt macht" in banderolles, boven de deur; lauwer en inscriptie "Tempus fugit" in de top. Stenen wapenschild in zijgevels. Ietwat soberder uitgewerkte zijvleugels, als tegenhangers van de inkomhal; typerend korfbogig dakvenster onder wolvedak met pseudovakwerk en windborden zie centraal gedeelte. Flankerende traveeën voorzien van rechthoekige twee- en drielichten onder gekoppelde rondbogen in geprofileerde korfboognis, rustend op vermelde sokkel. Kleine roedeverdeling algemeen.

Interieur: houten tongewelf boven de inkomhal; zandstenen, korfbogige nissen en -doorgangen met afgeschuind beloop eindigend op ezelsoor en druiplijst, al dan niet rustend op witstenen hoofden; wachtzaal, eveneens met houten tongewelf en neogotische schouw; overige ruimten voorzien van vlakke zoldering met moer- en kinderbalken op geprofileerde sloffen.

  • SCHAKMAN M., De spoorlijn van Lichtervelde naar Veurne in Bachten de Kupe, XXI, 1979, p. 64-66.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Adinkerke

Adinkerke (De Panne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.