Persoon

Viérin, Jozef

ID
5855
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5855

Beschrijving

Jozef Viérin was bij uitstek een regionalistische architect. Vanuit een grondige kennis van de Vlaamse bouwtradities ontwierp hij gebouwen in harmonie met hun landelijke of stedelijke omgeving. Hij is ook een belangrijke figuur op het gebied van de restauratiepraktijk tussen de twee wereldoorlogen.

Viérin werd opgeleid aan het Sint-Lucas-insituut in Gent. Rond 1900 maakt bij samen met onder andere Richard Acke en meubelmaker Jozef De Coene deel uit van het Kortrijkse Kunstgilde, een kring die, geïnspireerd door de Engelse Arts & Crafts maar met respect voor de eigen tradities, een vernieuwing in de wooncultuur tot stand wilde brengen. Viérin maakt een diepgaande studie van de lokale Vlaamse bouwtradities en bouwde op basis daarvan talrijke villa's en cottages in De Panne, Duinbergen en Westende. Het Lijsternest te Ingooigem (1905), voor Stijn Streuvels, was bedoeld als een synthese van de Vlaamse landelijke architectuur. Rond 1908 vestigde Viérin zich in Brugge, waar hij zich tot promotor van de Brugse stijl ontpopte. Hij was vanaf 1911 lid van de KCM (Koninklijke Commissie voor Monumenten).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog documenteeerde hij de landelijke architectuur van de kuststreek. Na de oorlog was hij als lid van de interministeriële adviesraad bij de Hoog Koninklijke Commissaris voor de Kuststreek belast met de wederopbouw van Nieuwpoort en Diksmuide. Hij reconstrueerde zo getrouw mogelijk de gebouwen waarover voldoende informatie bestond en verving de andere door een gevarieerde en op de lokale vormentaal gebaseerde architectuur. Hij ontwierp het nieuwe stadhuis van Nieuwpoort en reconstrueerde het gerechtshof, de gotische hallen en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Voor de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten werkte hij mee aan de standaardisering van baksteenformaten en raam- en deurelementen.

Hij is ook de ontwerper van verschillende West-Vlaamse kerken. Als schepen van openbare werken in Brugge (1921-38) stimuleerde Viérin sterk het restauratiebeleid van de stad.

Vanaf de jaren 1930 werkte bij de meeste projecten samen met zijn zoon Luc (1903-1979) uit. De Viérins legden zich, behalve op restauratie, vooral op villabouw toe. De villa's uit die periode hebben nog steeds een landelijk karakter maar zijn grootser en minder speels van stijl dan de eerste ontwerpen van Jozef Viérin. Luc Viérin zette de praktijk van zijn vader voort.

(Bron: Meganck, L. 2003: "Viérin, Jozef", in: Van Loo, A. (red.) 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 595-596.)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. Ontstaan van de Godelievemotte in de 12de eeuw op de westelijke rand van een kleine zandige opduiking, gelegen op 3,5 kilometer ten westen van de stadskern van Gistel. De site bestond uit een groot omgracht gedeelte in het zuiden en een omgrachte heuvel iets ten noorden ervan.


Achturenhuis

Dweersstraat 26 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1914; ter vervanging van trapgevel van 1625 (7 treden + topstuk) van twee bouwlagen.


Begijnenhuis en klooster

Begijnhof 26-28, 28A, 22B (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen, uit de 16de-17de eeuw, gerestaureerd in 1997. Achterliggend kloostergebouwen in een historiserende stijl van 1937-1938 naar ontwerp van architect J. Viérin met aan de noordzijde dwarsvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak en vierzijdige toren onder tentdak tegen de eindgevel. Ommuurde kloostertuin met onder meer boomgaard en moestuin. Ten zuiden, aan de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, bakstenen poortgebouw met tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten.


Begijnhof

Begijnhofstraat 2 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde begijnhofsite ten noorden van de historische stadskern ingeplant aan de rand van de waterzieke 'Beerstblote'-broeken en in de nabijheid van de Handzamevaart.


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Belforttoren

Grote Markt (Kortrijk)
Het belfort was een onderdeel van de kleine of oude halle, heropgebouwd eind 14de eeuw. Het hallegebouw bestond in feite uit twee delen: het belfort en de lakenhalle zelf. Het huidige uitzicht van de Halletoren werd voornamelijk bepaald in 1520 met de heropbouw van het bovendeel en in 1899 met de afbraak van de omringende gebouwen.


Burgerhuis

Wilgendijk 33 (Diksmuide)
Burgerhuis in 1921 (zie jaarsteen) heropgebouwd naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge, ontwerp van 1920). Traditionele baksteenarchitectuur zie de rechthoekige muuropeningen verdiept in geprofileerde tudor- en korfboognissen, de centrale trapgevel met Brugse travee met maaswerk.


Burgerhuis

Molenmeers 30 (Brugge)
Pand bestaande uit twee diephuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links met jaartal "1660" en rechts met jaartal "1657".


Burgerhuis

Groeninge 4 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw zie balklagen en dakconstructie bestaande uit twee schaar- en nokgebinten met nokbalk en gordingen. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk).


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditioneole stijl gebouwd in opdracht van de musicus Lodewijk Ontrop, naar een ontwerp door de Brugse architect Jos Viérin uit 1905. De bescheiden rijwoning heeft een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, en telt een souterrain en twee bouwlagen onder een zadeldak.


Burgerhuis in rococostijl

Budastraat 25 (Kortrijk)
Merkwaardige rococogevel, in oorsprong halsgevel, mogelijk van 1770. In 1866/1868 voorgevel verbouwd, id est verhogen van linker- en rechtertravee met één bouwlaag. In 1907 herstel van gevel naar ontwerp van Jozef Viérin (Kortrijk-Brugge) met aanbrengen van loggia in neorococo.


Burgerhuis met tuin

Groeninge 2 (Brugge)
Deels vrijstaand dubbelhuis, palend aan tuin van het Huis Arents, zie Dijver nummer 16. Breedhuis van vijf/zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) op L-vormige plattegrond; kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Burgerhuis van 1897

Gentsesteenweg 33 (Kortrijk)
Dubbelhuis gedateerd ANNO - 1897, naar ontwerp van Jozef Viérin (Kortrijk); in spiegelbeeld uitgevoerd. Verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak; geblokte, arduinen plint.


Christus-Koningkapel

Duinendreef 29 (Knokke-Heist)
De Christus-Koningkapel is een gaaf bewaarde neogotische kapel met een neoromaans interieur en vormt het zichtbepalend hoekgedeelte van bouwblok. De kapel werd gebouwd in twee fases naar ontwerp van architect Jozef Viérin in opdracht van de S.A. de Duinbergen, namelijk in 1905 kapel met pastorie in de Duinbergenlaan, in 1929 belangrijke uitbreiding met winterkapel en pastorie in de Duinendreef.


Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum

Gerard Davidstraat 2-6, 10 (Brugge)
Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond.


Cinema Pathé

Markt 18-19 (Brugge)
Breedhuis van zeven/acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Oorspronkelijke klokgevel en gotische schermgevel in 1861 vervangen door lijstgevel in second empirestijl. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architecten J. Viérin (Brugge) en L. Coppé (Brugge).


De Peperbusse

Sint-Petrus- en -Paulusplein (Oostende)
Resterende vierkante westtoren, zogenaamd de "Peperbusse", van de in 1896 door brand vernielde oude Sint-Petrus- en -Pauluskerk, een gotische hallenkerk, met opmerkelijke vagevuur- en calvariegroep aan noordgevel. Gelegen aan westzijde van het plein en de huidige Sint-Petrus- en Pauluskerk, ten oosten van de Sint-Pietersstraat en ten noorden van het Léandre Vilainplein. De toren, meer bepaald de onderbouw, kan beschouwd worden als het oudste gebouw van de stad en als enige getuige van de tijd van vóór het Beleg van Oostende in 1601-1604.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat (Diksmuide)
De kerk wordt onder leiding van architect Jozef Viérin in 1923-25 naar vooroorlogs model heropgebouwd. Op 27 mei 1940, één dag voor de capitulatie, bombardeerden de Duitsers Diksmuide met brandbommen, waarbij de kerk praktisch volledig uitbrandde. De daaropvolgende restauratiewerken werden uitgevoerd onder leiding van architecten Jozef en Luc Viérin, Ten westen, pleintje met twee 14de-eeuwse kraagstenen afkomstig uit de vooroorlogse kerk.


Dokterswoning Hof Sebrechts met tuin

Beenhouwersstraat 22-26, Oude Zak (Brugge)
Hof Sebrechts, bestaande uit een woning met bijhorende kliniek van professor-dokter J. Sebrechts en een uitgestrekte tuin tot aan de Oude Zak, nu het openbaar Professor Dr. J. Sebrechtspark. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog mansardedak, gebouwd kort na 1762 voor koopman Joseph van Severen. Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel met segmentboogdeur in arduinen rococo-omlijsting . Rechts, voormalige paardenstallen en koetshuis uit de 18de eeuw. Links, in 1928 uitgebreid met een kliniekgebouw in historiserende stijl naar ontwerp van architect J. Viérin. Groot omhaagd park, aan de Oude Zak toegankelijk via een poort naar ontwerp van architect L. Delacenserie in 1907, en aan de Beenhouwersstraat via een neorococohekken, in 1871 vervaardigd door kunstmid E. De Vooght voor het Hôtel d'Hannin de Moerkerke. Parkaanleg, deels gebaseerd op het oude patroon, en uitgebreid, gedeeltelijk bewaard bomenbestand.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Koningin Elisabethlaan 11-17 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van 1928 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) bestaande uit vier eclectische topgevels met traditioneel gebruik van baksteen in combinatie met natuursteen.


Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Dominicanenpad 2, Sparrendreef 91 (Knokke-Heist)
Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie en omgevende kloostertuin, opgetrokken in de periode 1925-1929 naar ontwerp van architect Jozef Viérin in samenwerking met zijn zoon Luc Viérin; architect Antoine Dugardyn is medeontwerper van de pandgang.


Feestzaal Onze Kring

Wilgendijk 31 (Diksmuide)
Feestzaal naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) van 1920, jaarsteen "1921". Tijdens het interbellum gebruikt als bibliotheekzaal, toneelzaal en zelfs cinemazaal.


Gastenkwartier

Begijnhof 22, 22A (Brugge)
Gastenkwartier met uitzicht van twee panden onder meer ter vervanging van een achterin gelegen pand uit de 19de eeuw, samen negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), 1937-1938.


Gasthof De Hertog van Arenberg

Moerestraat 1 (Koekelare)
Wederopbouwpand, na vernietiging van de huizen rond de kerk bij de beschietingen op paaszaterdag 1918. Het volume is een reconstructie van een 17de-eeuws pand met jaarankers "1635". Deze jaarankers werden hergebruikt of gereconstrueerd bij de wederopbouw in 1920-1921 naar ontwerp van architect Jozef Viérin.


Gedenkzuil Eerste Wereldoorlog

Bloemendalestraat (Beernem)
Gedenkzuil met kruis voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van Joseph Viérin. Het gedenkteken werd in 1921 onthuld.


Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Gemeentehuis van Houthulst

Markt 1 (Houthulst)
Gemeentehuis van 1935-1936 (inhuldiging op 27 september 1936) naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge). Het gemeentehuis werd gebouwd na de herkenning van Houthulst als onafhankelijke gemeente in 1928.


Gemeentehuis van Zeebrugge

Sint-Donaasstraat 4-6 (Brugge)
Voormalig gemeentehuis van Zeebrugge, naar verluidt gebouwd circa 1906 naar een ontwerp van de Brugse architect Jozef Viérin.


Gemeenteschool

Visserstraat 2 (Diksmuide)
De gemeenteschool werd vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw opgericht. De school met onderwijzerswoning werd in 1898 door twee zusters annunciaten uit Veurne overgenomen, een gedeelte van de school werd ook als gemeentehuis gebruikt. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd en in 1919-1923 heropgebouwd naar het model van de vooroorlogse gemeenteschool, dit naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge).


Godshuis De Pelikaan

Groenerei 8 (Brugge)
Godshuis gesticht in 1708 doch stichtingsakte van 1714; inrichting van zeven wooneenheden met een gang en kapel, bestemd voor zeven weduwen. In 1830, vervangen van bolkozijnen en glas-in-loodramen door kleine roedeverdelingen. In 1911, verfraaiende restauratie naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). 1967-1974, omvormen van kamers tot vier woongelegenheden met vrij ingrijpende restauratie van de gevels onder meer herbouwen van geveltop en achtergevel.


Groeningepoort

Groeningepoort (Kortrijk)
"Groeningepoort". Natuurstenen poort, sluit aan bij de vroeggotiek met spitsboog, kantelen en trompen. Schild met Vlaamse Leeuw en opschrift "1302 GROENINGHEVELD". In 1908 gebouwd naar ontwerp van Jozef Viérin (Kortrijk).


Hal en Belfort

Marktplein 6 (Nieuwpoort)
Hal en Belfort op zuidelijke marktzijde ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk; rechts palend aan het stadhuis via overbouwde doorgang naar het Hendrik Geeraertplein. Na verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog naar oorspronkelijke plannen heropgebouwd in 1921-1923 onder leiding van architect J. Viérin. Rechthoekig halgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met licht uitspringende, doch voorts ingebouwde oostelijke vierkante belforttoren met vijf registers.


Handels- en appartementsgebouw in eclectische stijl

Kustlaan 127 (Knokke-Heist)
Handels- en appartementsgebouw in eclectische stijl uit 1913 naar ontwerp van architect Jozef Viérin, voorheen gekend als de zogenaamd Weense bakkerij Delaetere. Onbeschilderde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor gevelornamentiek onder meer dorpels, gevelstenen, druiplijsten, fronton, guirlande.


Heilig Hartkerk

Dumortierlaan (Knokke-Heist)
Architecten Jozef en Luc Viérin tekenen de plannen voor een neoromaanse kerk met rondbogen en parement metselwerk met stenen uit Nieuwpoort, gekenmerkt door stevige hoektoren. Hoofdaannemer was W. Decuypere (Knokke), die ook de aanpalende pastorie in de Heilig-Hartstraat bouwt. Inwijding op 24 juni 1935.


Herberg In het Oud Kanon

Doorniksesteenweg 2 (Kortrijk)
Herberg "In het Oud Kanon", zie reliëf, volgens bouwplan van 1905 naar ontwerp van Jozef Viérin op plaats van vroegere herberg "In den Duitschman"; gedateerd 1906, zie gevelsteen. Dubbelhuis in neo-renaissancestijl, zie getrapte zijgevels.


Herenhuis Arentshuis en Arentshof

Dijver 16 (Brugge)
Voormalige herenwoning met tuin, vanaf 1910 ingericht als museum. Oorspronkelijk deel uitmakend van het Gruuthusedomein tot het in 1662 definitief een afzonderlijk perceel wordt. Huidig geheel op onregelmatige plattegrond.


Herenhuis in rococostijl

Grote Markt 33 (Diksmuide)
Imposant herenhuis in rococostijl, heropgebouwd in 1922. Vermoedelijk naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) met een duidelijke referentie aan een 18de-eeuws pand te Veurne. Naar verluidt woonde arrondissementscommissaris Maes na de oorlog eerst in het huis Zwartenonnenstraat te Veurne en bouwde daarna een kopie op de Grote Markt te Diksmuide, echter met zes in plaats van zeven traveeën. Asymmetrisch dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met houten dakkapellen.


Hoekhuis 't Gouden Mandeke

Grote Markt 7 (Diksmuide)
Eclectisch hoekpand, na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1920, zie datumcartouche, naar ontwerp van architect Jozef Viérin waarbij het gabariet, de travee-indeling, de trap- en tuitgevel van het vooroorlogse, in oorsprong 17de-eeuwse pand werden hernomen.


Hotel Golf

Elizabetlaan 43-45 (Knokke-Heist)
Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie".


Hotel Memlinc

Albertplein 21-27 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "Memlinc Hotel" of "Memling Palace", beeldbepalend hotel in cottagestijl, in 1923 opgetrokken als zuidelijke gevelwand naar ontwerp (1922) van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en uitgevoerd onder aannemer F. Desmidt.


Huis de Galeye

Jakob van Ooststraat 6-8, Vlamingstraat 25 (Brugge)
Het hoekpand dateert in hoofdzaak uit de 19de- en 20ste eeuw met behouden elementen van de middeleeuwse constructie, het laatmiddeleeuws huis de Galeye.


Huis De Gouden Wolf

Steenstraat 80, 80A-B (Brugge)
Voormalige winkelgalerij Alberthal (1973-1997) naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge). Monumentaal breedhuis van vier ongelijke (twee brede en twee smalle) traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; eclectische gevel gedateerd "1909".


Huis Groeninghe

Eekhoutstraat 2 (Brugge)
Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.


Huis Perez de Malvenda

Wollestraat 53 (Brugge)
Laatgotisch complex huis uit 15de-16de eeuw gebouwd in opdracht van Perez de Malvenda. Uitzicht resultaat van verschillende verbouwingen.


Huis Vanden Abeele

Academiestraat 14 (Brugge)
Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge).


Kasteel de Groote met park

Eug. de Grootelaan 66 (Houthulst)
Kasteel van Houthulst, zogenaamd "Kasteel de Groote", met omringend park, gelegen in het "Bos van Houthulst", een restant van het historische "Vrijbos". Kasteel uit de wederopbouwperiode teruggaand op het kasteel gebouwd door Jan-Pieter Cassiers in 1848. Kasteel en park gericht op de Eugène de Grootelaan en de Melanedreef. Park met deels bewaarde padenstructuur, vista naar vijver, gazons, parkbos en ijskelder.


Kasteel de Oude Kluis

Gentbruggekouter 7 (Gent)
Kasteel genaamd naar een middeleeuwse kluis en minstens opklimmend tot de 12de eeuw. Het huidige kasteel omvat een torengebouw, vermoedelijk daterend uit eerste helft 17de eeuw, met een overwelfde kelder die mogelijk resteert van de oudere, 14de-eeuwse constructie. Aanleunend L-vormig woongedeelte van twee bouwlagen onder leien schilddaken met eenvormig uitzicht uit eerste kwart 20ste eeuw. Bakstenen inrijpoort in traditionele stijl. Noordgedeelte van de walgracht bewaard in de tuinvijver.


Kasteeldomein Blommeghem

Van Belleghemdreef 6 (Kortrijk)
Het neogotisch landhuis Blommeghem werd in 1900 opgetrokken naar ontwerp van Emmanuel Bethune en architect Joseph Viérin en uitgevoerd door Jules Carette leerling van Jean-Baptiste Bethune en later de familie-architect van de familie de Bethune. Een vroeg 20ste-eeuws omhaagd parkje omgeeft het landhuis.


Kasteeldomein Prinsenveld

Urselweg 83-87 (Maldegem)
Mooi domein met landhuis, park, moestuin, hoeve, conciërgerie, paardenstallen en serres, aangelegd in het vroegere Maldegemveld. Achterin gelegen landhuis toegankelijk via een imposant ijzeren hek aan vierkante bak- en hardstenen pijlers met siervaasbekroning en gekasseide oprit vanaf Urselweg. Het huidige landhuis dateert van 1856. Deze herbouwing in Vlaamse stijl zou gebeurd zijn naar plannen van architect Viérin van Brugge.


Kasteeldomein van Loppem

Steenbrugsestraat 22, 26-28, 26A-B (Zedelgem)
Omgracht, neogotisch kasteel van 1858-1863 in een park met vijver, doolhof, poortgebouw met brug, stallingen, koetshuizen, manege, klein paviljoen ongeveer uit dezelfde periode van het kasteel. Hoeve en achthoekig tuinpaviljoen daterend uit de tijd van het vroegere 18de-eeuws landhuis. Tuinierswoning van 1910 en bibliotheek van 1949. De parkaanleg dateert uit dezelfde periode als het kasteel, het doolhof van circa 1873.


Kasteeldomein van Potegem

Zuiderlaan 54 (Waregem)
Neobarok kasteel mogelijk met behouden oude kern, gelegen in het midden van een omwalling bereikbaar via een brug. Het in oorsprong middeleeuwse kasteel is 1926-1928 verfraaid, verbouwd en uitgebreid naar een ontwerp van de Brugse architect Jozef Viérin.


Kerk gewijd aan de Heilige Familie

Elizabetlaan 300 (Knokke-Heist)
Kerk gewijd aan de "Heilige Familie", gebouwd in 1939 naar ontwerp van architecten Jozef en Luc Viérin en Jules Gunst (Oostende); uitvoering door aannemer J. Lannoo (Marke). Eerste steenlegging op 18 december 1938. Plechtige inwijding op 14 september 1939. Bakstenen kerk met art-decovormgeving; opgetrokken in verzorgd metselwerk, zie versiering van de toren en het grote roosvenster. Sober interieur.


Kerk van Sint-Baafs

Sint-Baafskerkstraat 4 (Brugge)
De huidige kerk naar ontwerp van architect Jozef en Luc Viérin (Brugge) was in 1934 afgewerkt. Het resultaat is een kerk in neoromaanse stijl. Bakstenen parement in combinatie natuursteen. Neoromaanse, eenbeukige kerk met vier traveeën, transept en halfrond koor.


Kerktoren van de Sint-Margaretakerk

Pastoor Opdedrinckplein 1 (Knokke-Heist)
Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk, gebouwd omstreeks de tweede helft van de 13de eeuw. Na zware beschadiging van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de toren bewaard en geïntegreerd bij een nieuwe kerk omstreeks 1955-58. Achthoekige (west)toren op vierzijdige basis, uitgevoerd in baksteenbouw met steunberen en met leien torenspits met dakkapel. Zuidgevel met poolsteenzonnewijzer van 1648 van het verticale type in natuursteen, vervaardigd door Matthues Scheefer.


Klooster en kapel

Ronsaardbekestraat 55 (Brugge)
Kloostergebouwen met kapel, in 1932 ontworpen door architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge). Baksteenbouw met aan de straatkant een dakkapel (puntgevel) geflankeerd door twee puntgevels met schouderstukken. De ingangstravee heeft een beluifelde toegang met bekronend Mariabeeld in natuursteen.


Klooster van de onbevlekt ontvangen zusters en school

Blankenbergse Steenweg 217-219 (Brugge)
Modernistisch opgevat gebouw van 1932 naar ontwerp van Jozef en Luc Viérin (Brugge).


Klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo

Langestraat 72 (Brugge)
Voormalig klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo (1894-1983), thans in gebruik door VZW Oikonde. Samenstel van drie diephuizen en één breedhuis.


Kunstenaarswoning Het Lijsternest en tuin

Stijn Streuvelsstraat 25 (Anzegem)
De woning van Stijn Streuvels, sinds 1980 ingericht als Provinciaal Museum, werd in 1904 gebouwd. De woning is het resultaat van de samenwerking tussen de schrijver Stijn Streuvels (bouwheer) en de architect Jozef Viérin, die er allebei naar streefden om een synthese te brengen van de West-Vlaamse landelijke architectuur.


Laatgotische stadswoning

Grauwwerkersstraat 7 (Brugge)
Laatgotisch enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Gedeeltelijk uit de 15de eeuw; aangepaste muuropeningen. In 1922 harde restauratie naar ontwerp van van J. Vièrin (Brugge).


Landhuis en belfort

Grote Markt 29 (Veurne)
Architecturaal en historisch belangrijk ensemble op noordelijke marktzijde; vormt hoek met voormalige conciërgewoning of huidig Stadhuis op westelijke zijde. Achtergevels en Belfort zien uit op Sint-Walburgapark en Heldenplein. Voormalig Landhuis met ingewerkte kapel, gebouwd in 1613-1621. Hoofdgebouw met voorgevel van negen traveeën en rechter zijgevel van drie traveeën.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Neobarok herenhuis

Eekhoutstraat 4 (Brugge)
Neobarok breedhuis van drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1905 - zie cartouches "ANNO / 1905" - naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) en uitgevoerd onder leiding van architect J. Viérin (Brugge).


Onze-Lieve-Vrouwkerk en pastorie

Bortierlaan 8, Zeelaan 129 (De Panne)
In 1926 wordt de Onze-Lieve-Vrouwparochie opgericht in de Dumontwijk.


Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen

Mariastraat 44, 36A (Brugge)
Het complex omvat aan de Mariastraat een straatvleugel opgetrokken in 1913 als oogkliniek, waarin een viertal 16de-eeuwse huizen gedeeltelijk werden geïntegreerd met daarachter een tuinvleugel, naar ontwerp van Jules Coomans. De huizen werden al vanaf de vroege 19de eeuw gebruikt als kraamkliniek bij het Sint-Janshospitaal. Rechts ervan uitbreiding van het hospitaal met een neus-, oor- en keelkliniek, een 'Kunstige Herstelling' in neo-Brugse stijl van 1930 naar ontwerp van architecten Antoine Dugardyn, Firmin Koentges en Luc Viérin. Op de hoek van de Heilige-Geeststraat en Goezeputstraat bevinden zich vijf diephuizen met trapgevels, opklimmend tot de 17de eeuw. Aan de Goezeputstraat bevinden zich twee diephuizen met tuitgevels respectievelijk teruggaand tot de 17de eeuw en tot circa 1500.


Oorlogsgedenkteken

Dorp (Zedelgem)
Oorlogsgedenkteken, ingewerkt in de kerkhofmuur, voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Opgericht in 1920 door de gemeente Loppem, ontworpen door architect Jozef Viérin en uitgevoerd door beeldhouwer J. De Plancke (Ieper). Natuurstenen plaat op sokkel en bekroond door een steen met klimmende leeuwen die het Belgische wapenschild vasthouden en eronder het opschrift "VOOR GOD EN VADERLAND". Nissen aan beide zijden met de namen van de gesneuvelden, aan de voorzijde met korfboog en wapenschild van Loppem, achterzijde (rechthoekig met afgeronde hoeken) met opschrift "17 – 18 OKTOBER 1918 R.I.P.".


Palace Hotel

Baron de Maerelaan 2 (Brugge)
Imposant, beeldbepalend gebouw gelegen op de hoek van de Zeedijk bij de haven. Het vijf bouwlagen hoge gebouw is hoofdzakelijk opgetrokken in baksteen voorzien van een simili natuurstenen bepleistering. De bouwtrant sluit aan bij de toen voor luxe-hotels algemeen gangbare stijl met name het eclecticisme.


Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Zannekinstraat 16 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof, afgezoomd met knotlindes en aan oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde omringd door een muur. Bewaarde arduinen grafmonumenten met neogotische inslag uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. Tevens bewaarde ijzeren kruisen. In de oksel van zuidbeuk en de hallenkerk: calvarie onder leien luifel, afgesloten door smeed)ijzeren hek.


Parochiekerk Heilige Familie

Nieuwe Gentsesteenweg 8 (Dilbeek)
Neoromaanse kerk gebouwd in 1937 naar plannen van architect Jozef Viérin uit Brugge.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Hendrik Geeraertplein 6 (Nieuwpoort)
Parochiekerk gelegen binnen de voormalige vestingen, in het meest zuidelijke stadsgedeelte in nabijheid van de vroegere zuidelijke stadspoort. Reconstructie van circa 1922 van in oorsprong gotische hallenkerk met neogotische toren naast het noordelijke transept, omgeven door omhaagde grasperken afgezoomd met linden; natuurstenen zuil met verweerde inscriptie, vermoedelijk afkomstig uit de voormalige 15de-eeuwse kerk, ten zuiden van het huidig kerkgebouw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt 80 (Heuvelland)
Parochiekerk, gelegen aan de oostzijde van de Markt; ten westen geplaveid toegangspad, afgezet door middel van linden. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog: grosso modo identieke reconstructie van de vooroorlogse, laatgotische hallenkerk met kruisingstoren, naar ontwerp van architect J. Viérin van 1922-1923; bewaarde, oudere muurpartijen in west- en zuidgevel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, waarvan het driebeukige schip in Scheldegotiek opklimt tot de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor en de toren werden later in de 13de eeuw aangevat; in de 14de en 15de eeuw wordt de kerk verder vergroot. De huidige plattegrond ontvouwt: een vijfbeukig basilicaal schip van vijf traveeën, centraal westportaal geflankeerd door twee ronde traptorentjes, uitspringende noordelijke zijbeuk. Het pseudo-transept vormt een bredere, zesde travee met aan de noordkant de vierkante toren en het Paradijsportaal, ten oosten de Heilige Kruiskapel. Het vijf traveeën tellende driebeukige koor heeft vijf straalkapellen en een driezijdige apsis; ten noorden ingebouwde zijkapellen en bidtribune van Gruuthuse, ten zuiden sacristie, Lanchals- en Van Overtveltkapel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en kapel

Veurnseweg 110 (Ieper)
Georiënteerd bedehuis in vereenvoudigde neoromaanse stijl met toren op het zuidwesten, naar ontwerp van de architecten J. en L. Viérin van 1924, afwijkend van vooroorlogs uitzicht, middenin een deels omhaagd kerkhof, afgezet door middel van een bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten. Neogotische kapel achter het koor, richting Kerkweg. Gekasseid west gelegen kerkpad.


Parochiekerk Sint-Catharina

Guido Gezellestraat 50 (Oostende)
Bevolkingsaangroei leidt in 1912 tot stichting van een afzonderlijke parochie Conterdam-Meiboom met als patroonheilige Sint-Catharina; voordien hoorde de wijk bij de Sint-Anna-parochie. Pas in 1934 bouw van de kerk naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge); inwijding op 1 juli 1937. Aanpassingswerken aan doopkapel en toren in 1960 door vochtproblemen en oorlogsschade. Centraal in woonkern gebouwd op toen vrijliggende bouwgrond langs de Guido Gezellestraat; omringd door nu nog slechts smalle tuin met hekkens, ingesloten door woningen. Georiënteerde éénbeukige kerk met architecturale uitwerking aanleunend bij de zogenaamd "neoromaanse school" in de toenmalige kerkbouw.


Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Markt (Houthulst)
Wederopbouwkerk gelegen in omringend, trapeziumvormig kerkhof met beukenhaag, bewaarde grafmonumenten vanaf de jaren 1920, enkele oorlogsdoden en een eenvormig perk voor de oud-strijders, tevens enkele graven van het Gemenebest (Tweede Wereldoorlog).


Parochiekerk Sint-Jan Baptist met kerkhof

Cathilleweg 91A (Jabbeke)
De Sint-Jan-Baptistkerk is de parochiekerk van Stalhille. De bakstenen kerk met vieringtoren is in kern vroeggotisch; zo dateren het transept, de kruising en de toren uit de periode 1260-1300. De tweede geleding van de toren werd wellicht toegevoegd in het eerste kwart van de 14de eeuw. De kerk kende heropbouwwerken, onder andere in de 17de eeuw, en een uitbreiding eind 19de eeuw naar ontwerp van architect Antoine Verbeke. De kerk is omringd door een rechthoekig, deels ommuurd en met leibomen afgezoomd kerkhof, met statige hekpijlers aan de hoofdtoegang langs de Cathilleweg, voorzien van een ijzeren hek versierd met een uiltje. In de zuidwestelijke kerkhofmuur is een herdenkingskapel voor de militaire slachtoffers en de weggevoerden uit de Eerste Wereldoorlog ingewerkt.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Planciusplein 40 (Heuvelland)
In oorsprong waarschijnlijk romaanse kruiskerk met kruisingstoren en driebeukig schip met basilicale opstand. In de 16de eeuw werd de kruisingstoren gesloopt en vervangen door een houten torentje. Naar ontwerp van architect J. Viérin van 1922- 1923 ter vervanging van een laatgotische hallenkerk met westtoren.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat (Houthulst)
Wederopbouwkerk, tot de jaren 1960 omgeven door kerkhof met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Nu omgeven door plantsoen en parkeerplaatsen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Marktplein 28 (Ardooie)
Georiënteerde kerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpsplein, omgeven door straatinfrastructuur ten noorden en westen en door parkeerruimte ten zuiden en oosten. De 16de-eeuwse toren werd als enig restant van de gotische kerk geïntegreerd in een nieuwbouw uit 1947-1949 naar een ontwerp van architect Impe.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Zedelgem)
Georiënteerde kerk met omringend grasplein ter vervanging van het in 1952 verdwenen kerkhof. Aan noordzijde afgezet met een lage bakstenen muur onder ezelsrug, ten zuidoosten deels behouden haag en leilinden. Toegangspad in blauwe hardsteen geflankeerd door ijzeren hekken gevat in blauwhardstenen pijlers met bekronende bol.


Parochiekerk Sint-Martinus

Werkenplein (Kortemark)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. De kerk is historisch heropgebouwd na de vernielingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De hallenkerk van voor de Eerste Wereldoorlog heeft een achtzijdige romaanse vieringtoren en gotische beuken en koor uit het begin van de 17de eeuw. Ook de noordelijke transeptgevel en een gedeelte van de westgevel bewaren romaanse sporen.


Parochiekerk Sint-Michiel met kerkhof

Kerkstraat (Veurne)
Georiënteerde kerk ingeplant ten zuiden van de dorpskom, met omringend kerkhof met oude linde, afzomende dubbele rij linden waartussen voetpad, Sint-Apolloniakapelletje uit de eerste helft van de 20ste eeuw, toegangshek en roepsteen. Een oorlogsgedenkteken, heldenhuldezerkjes en een graf voor een Britse piloot herinneren aan beide wereldoorlogen. Laat-gotische kerk gebouwd eind 16de eeuw na vernieling van de vroegere kerk in 1593 tijdens de godsdienstberoerten. De kerk raakte zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd circa 1920 hersteld naar oorspronkelijk patroon onder leiding van architect J. Viérin. 18de-eeuwse calvarie tegen de toren.


Parochiekerk Sint-Mildreda met kerkhof en leilindes

St.-Mildredaplein (Alveringem)
Georiënteerd bedehuis midden een door linden en haag omringd kerkhof; koorpartij grenzend aan de Groenestraat; roepsteen links van het portaal.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein (Oostende)
Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis van het basilicale type met twee grote torens ten oosten en ten westen praalkapel, zogenaamde Koninginnekapel, opgericht ter herdenking van Louise-Marie van Orléans.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden, in 1922-1924 opgetrokken naar ontwerp van architect J. Viérin, ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd. Driebeukige hallenkerk aanknopend bij de regionale baksteengotiek qua algemene opzet en een aantal details als onder meer metselaarstekens van rode baksteen. Grosso modo naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwd. Ten zuiden, monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Petrus Oostveld

Tinhoutstraat (Beernem)
De neogotische kerk van 1912-1913 naar ontwerp van J. Viérin werd in 1940 getroffen door Duitse bommen en brandde volledig uit. In 1942 werd de kerk heropgebouwd naar ontwerp van dezelfde J. Viérin. Georiënteerde driebeukige hallenkerk. Verankerde rode baksteen in combinatie met Euvillesteen en blauwe hardsteen voor de ornamentiek en de vensterdorpels. Zadeldaken bedekt met natuurleien. Ten zuidoosten van de kerk bevindt zich de begraafplaats; omzoomd door haagbeuk, met graven vanaf circa 1930.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Poperingseweg 262 (Ieper)
Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, met grotendeels behouden westtoren van 1505. Vervangt een laatgotisch bedehuis dat uitbrandde in oktober 1793. Herstel, heropbouw en vergroting, respectievelijk tussen 1808-1823, en van 1897-1898.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw tot eind 14de eeuw. De westelijke torenaanzet vormt nu een vrijstaand volume in het Sint-Walburgapark: onafgewerkt gebleven gotisch westportaal van Balegemse kalkzandsteen, in 1720 ingericht tot waterreservoir. Voorts neogotische kerk, meer bepaald transept en schip naar ontwerp van A. Van Assche gebouwd en voltooid door architect J. Vinck in 1907. Het kerkgebouw omvat een vijfbeukig basilicaal schip van twee traveeën, een transept met traptorens op de hoeken en de bewaarde gotische oostelijke muur, de gotische koorpartij bestaande uit een hoofdkoor van vier traveeën met vijfzijdige sluiting en een kooromgang met drie kranskapellen ten oosten en twee kapellen op noord- en zuidzijde, en aansluitend bij het hoofdvolume onder meer een doopkapel.


Pastorie

O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 2 (Brugge)
Pastorie gebouwd in 1911 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) en deel uitmakend van de nieuwe aanleg tussen het Hof Arents en het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Bakstenen gebouw op L-vormige plattegrond van één en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), met zijgevel aan de tuin achter het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en Reiegevel.


Pastorie bij Sint-Baafskerk

Sint-Baafskerkstraat 2 (Brugge)
Alleenstaande woning in vereenvoudige historiserende stijl met een grote variatie aan muuropeningen.


Pastorie Christus-Koningkapel

Duinendreef 31 (Knokke-Heist)
Pastorie van de Christus-Koningkapel, bestaande uit twee bijeengebrachte rijhuizen, waarvan het linkse naar ontwerp van architect Jozef Viérin van 1929, het rechtse iets ouder en door weglating van een eigen voordeur bij de pastorie genomen. Maakt deel uit van het bouwblok rond Christus-Koningkapel.


Pastorie Heilige Familieparochie

Cryptelaan 1 (Dilbeek)
De pastorie werd in 1937 gebouwd op kosten van pastoor August Nols op grond van de kerkfabriek naar ontwerp van Jozef Viérin.


Pastorie La Cure

Duinbergenlaan 80 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "La Cure", nu "Santa Margarita", rijwoning in de dorpskern en oorspronkelijk de pastorie van de Christus-Koningkapel, gebouwd in 1905 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge). Maakt deel uit van het bouwblok rond de Christus-Koningkapel.


Pastorie met versterkte kelder

Zannekinstraat 18 (Diksmuide)
Voormalige pastorie met voortuin. Voor de Eerste Wereldoorlog gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, ruime voortuin met toegangspoortje en wellicht ook brug over de omwalling. Na de oorlog heropgebouwd op een betonnen militaire post uit de oorlog. Zowel het volume als het poortje worden hernomen in de heropgebouwde pastorie, de omwalling werd echter gesupprimeerd.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie

Hendrik Geeraertplein 2 (Nieuwpoort)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met linker dakschild, gedateerd 1922 door middel van sierankers; bakstenen lijstgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met streekgebonden karakter naar ontwerp van architect J. Viérin. Linker zijrisaliet van twee traveeën met bekronende tuitgevel. Zogenaamd Brugse traveeën, links met drielob en rechts rechthoekig afgedekt; houten kruiskozijnen onder meer gebogen links boven, met kleine roedeverdeling en luiken.


Pastorie Sint-Bernardusparochie

Sint-Bernardusplein 2 (Nieuwpoort)
Hoekhuis van vier traveeën + zes traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldaken, in neo-Vlaamserenaissance-stijl met regionale inslag, vermoedelijk naar ontwerp van architect J. Viérin uit de jaren 1920.


Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Portierswoning met toren en poort van Boterhalle

Grote Markt 28 (Diksmuide)
Complex bestaande uit de portierswoning van de heden gesloopte Boterhalle, geïntegreerde achtzijdige toren en rechts aansluitende poorttravee, gebouwd circa 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Lucien Coppé.


Portierswoning Sint-Aloysiusschool

Groeninge 36 (Brugge)
Neo-Brugs hoekpand vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn van 1905 - zie datering op cartouche - naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) als portierswoning van nabijgelegen Sint-Aloysiusschool (tussen nummers 30 en 36).


Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

Sysen 8 (Zedelgem)
Achterin en volledig in het groen gelegen priorij "Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië", behorend tot de benedictijnerorde. Geheel van kerk, klooster, gastenverblijf en internaat tussen 1924 en 1957 opgetrokken in een neoromaanse stijl, naar ontwerp van architect Joseph Viérin (Brugge). In 1969 wordt het meisjesinternaat van de abdijschool van Zevenkerken hier gehuisvest. Vierkante plattegrond met vier vleugels rond een kloostertuin. De kerk en de refter bevinden zich in elkaars verlengde op een centrale as, de voeding van lichaam en geest symboliserend. De gebouwen zijn opgetrokken in rozerode baksteen onder zadel- of lessenaarsdaken (leien). De neoromaanse stijl is geïnspireerd op de basiliek van Sint-Laurentius-buiten-de-Muren in Rome en de abdijkerk van San Miniato te Firenze.


Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Reigerlostraat 10 (Beernem)
Historisch gegroeid gebouwencomplex ingeplant op een domein van 62 hectare groot. Elk paviljoen heeft een eigen tuin en de meeste werden in hun oorspronkelijke staat bewaard. Bijhorend domeinbos van 8 ha groot voorzien van een visvijver en een kleinveeboerderij.


Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


Schepenhuis met aanhorigheden

Langestraat 83-89 (Nieuwpoort)
Oorspronkelijk schepenhuis, later stadhuis tot voor 1914 (nummer 89); te samen met aanhorigheden van respectievelijk enkelhuis (nummer 87) en poortgebouw (nummer 85, 83), naar ontwerp van architect J. Viérin van 1924. Nummer 89 Bakstenen hoekgebouw van twee bouwlagen met verhoogde begane grond op gemarkeerde sokkel van vermoedelijk deels gerecupereerde zandsteen; getraliede rechthoekige kelderopeningen. Schilddak met centrale achtkantige dakruiter onder ingesnoerde spitsbekroning.


School en parochiezaal

Ronsaardbekestraat 57-59 (Brugge)
School (gelegen in het bouwblok met enkel de ingang aan de straatkant en recenter gebouw aan de Sint-Jozefsstraat) en parochiezaal, gebouwd in 1931 en 1933 naar een ontwerp van de architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge).


Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, 26A (Brugge)
Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- en Artoisstraat.


Sint-Andriesabdij Zevenkerken met bijhorende school, internaat en tuinen

Zevenkerken 4, 4A (Brugge)
Sint-Andriesabdij Zevenkerken met bijhorende school en internaat en kloostertuinen, religieuze en militaire begraafplaatsen, bunker en kazematten, sportterreinen en zweminfrastructuur, gelegen in een bosrijke omgeving doorsneden door dreven. Het gebouwenbestand van de abdij en de bijhorende school zijn, net als de groenaanleg met siertuinen, nutstuinen en boomgaarden, fasegewijs tot stand gekomen.


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed, en Criminele Griffie

Burg 13-14 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Sint-Leocollege

Potterierei 11-12, 13 (Brugge)
Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


Smedenpoort

Smedenstraat 75 (Brugge)
Vrijstaande, middeleeuwse stadspoort, gesitueerd ten oosten van de Buiten Boeverievest en Buiten Smedenvest. Gebouwd als stadspoort. Huidig uitzicht resultaat van bouwen en verbouwen.


Stadhuis Nieuwpoort met conciërgewoning

Hendrik Geeraertplein 1, Marktplein 7 (Nieuwpoort)
Huidig Stadhuis met conciërgewoning uitziend op Hendrik Geeraertplein en vermelde overbouwde doorgang naar ontwerp van architecten J. Viérin en F. Van Hove van 1921; jaarankers 1922 in zuidgevel van Stadhuis. Gebouw op grosso modo G-vormig grondplan. Twee bouwlagen onder zadeldaken; noordelijke hoofdvleugel met dubbelhuisopstand van zeven traveeën. Lagere conciërgewoning, eveneens dubbelhuis, tegen zuidelijke zijtrapgevel van oostvleugel.


Stadhuis van Brugge

Blinde-Ezelstraat 1, Burg 12 (Brugge)
Huidig gebouwencomplex, is fasegewijs tot stand gekomen op de plaats van het vroeger Ghyselhuus waar de schepenen vergaderden. De oudste vleugel, aangevat in 1376 onder graaf Lodewijk van Male, kan beschouwd wordt als het eerste monumentale, middeleeuwse stadhuis van onze gewesten en de eerste toepassing van Brugse travee. Daarnaast omvat het complex: een eerste uitbreiding van circa 1410, de Nieuwe Schepenkamer van 1523 maar na brand van 1946 herbouwd door architect J. Viérin, derde uitbreiding oorspronkelijk met kapel, keuken en wezenkamer gebouwd in 1544-1545 door meester-metselaar C. Sixdeniers, de Nieuwe Vierschaar van 1603-1604, de Thesaurie gedateerd met jaarankers 1614, een traptoren naar ontwerp van L. Delacenserie van 1903-1904 en het Kabinet van de Burgemeester van architect L. Dugardyn van 1972.


Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren. Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).


Stadswoning In de Jeugdige Bron

Jan van Eyckplein 4 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws uitzicht in plaats van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1927 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) met verwijdering van de beschildering.


Stadswoning In den Stuer

Cordoeaniersstraat 5 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; merkwaardige, laat-gotische gevel gedateerd "1518", zie gevelsteen met vis.


Stadswoning met trapgevel

Sint-Jansplein 12 (Brugge)
Diephuis van drie/twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel grosso modo daterend uit de 17de eeuw met latere aanpassingen onder meer in 1930 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) aan de begane grond - verlagen van de vensters - en zijgevel.


Stadswoning met trapgevel

Sint-Amandsstraat 26 (Brugge)
Gevel met 17de-eeuwse kern doch "Kunstige Herstelling" van 1931 naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) waarbij gevel volledig is herbouwd onder meer met gebruik Euvillesteen en hardsteen van Ecaussines.


Stadswoningen in spiegelbeeld

Leopold II-laan 60-62 (Brugge)
Eenvoudige woningen in spiegelbeeld gebouwd en naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge), circa 1937.


Station Adinkerke-De Panne

Stationsplein 9 (De Panne)
Imposant gebouw van gele baksteen op natuurstenen sokkel met gebruik van Euvillesteen voor rechtstanden, ontlastingsbogen, kozijnen, negblokken, kordons, en zo meer onder afgewolfde zadeldaken in een Normandisch getinte stijl, zie pseudovakwerk.


Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).


Villa

Beverlaai 12 (Kortrijk)
Deels vrijstaande villa, aansluitend bij de Engelse cottagearchitectuur, zie puntgevels met pseudo-vakwerk, de geaccentueerde schouwen, de erkers en het schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Witgeschilderde baksteenbouw van 1926, naar ontwerp van de Brugse architect Jozef Viérin.


Villa Dudosala

Rubenslaan 6 (De Haan)
Villa opgetrokken naar een ontwerp van architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) van 1935. Gekenmerkt door scherp strodak, doorbroken door geprofileerde schoorstenen.


Villa Ernest Dewitte

Rekkemsestraat 27 (Kortrijk)
Dieper in gelegen villa te midden van tuin opgetrokken in 1902-1903 naar ontwerp van Jozef Viérin (Kortrijk).


Villa Gernay

Henri Lebbestraat 3 (Waregem)
Zogenaamd naar bouwheer fabrikant Alfons Gernay die onder meer in de Olmstraat een grote weverij bezat, en opgetrokken in 1904 (registratie in het kadaster in 1905). Als architect wordt de Kortrijkse architect Vanhoenacker naar voor geschoven, terwijl anderen de Brugse architect Jos Viérin verantwoordelijk achten voor het ontwerp.


Villa Hertarust

Prof. Nelisstraat 10 (Zedelgem)
Voormalige woning, met regionalistische inslag, van professor-geneesheer Karel Nelis (1875-1935) en Augusta Maertens. Ontworpen door architect Joseph Viérin (Brugge) en gebouwd in 1912. Oorspronkelijk een rijker uitzicht met pseudovakwerk, open portiek tegen de voorgevel en oplopende erker tegen de rechterzijgevel (zie oude foto). Door het verdwijnen of verbouwen van die elementen heeft het huis de cottage-allure grotendeels verloren. Baksteenbouw bestaande uit meerdere vleugels onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen).


Villa in art decostijl

Kapellestraat 55 (Anzegem)
Kapellestraat nr. 55. Sobere art deco villa van ca. 1930 met elementen uit de cottage-architectuur cf. pseudo-vakwerk. Naar verluidt werd de woning ontworpen door Viérin. Aan de straat afgezet door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis van gediversifieerde baksteen geaccentueerd door het gebruik van simili-natuursteen voor fries, muurbanden, topgevel en erker. Fraai uitgewerkt p


Villa in cottagestijl

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57 (Izegem)
Monumentale villa in cottagestijl, zie materiaalgebruik (baksteen en hout), overkragende verdieping, hoge daken met dakkapel en markante schouwen met overstekende dakrand en windborden, puntgevels onder meer in navolging van het traditionele, zogenaamd "Normandische" vakwerk en met bakstenen vullingen in keperverband.


Villa in eclectische stijl

Duinbergenlaan 73-75, Duinendreef 40-42 (Knokke-Heist)
Villa van vier woningen in eclectische stijl, respectievelijk zogenaamd "Vergeet me niet" (nummer 73), "Hortensia", voorheen "Klokke Roeland" (nummer 75), "Nachtegaal" (nummer 40) en "Duinviooltje" (nummer 42).


Villa Krekaertvijver

Prof. Nelisstraat 6 (Zedelgem)
Gebouwd in 1873 en uitgebreid in 1912. Opgericht als buitenverblijf voor de Brugse familie Maertens. In 1873 een woning met achthoekige toren gebouwd door de architect is J. Van Hecke. In 1912 woning uitgebreid met een hoger gedeelte met trapgevel door de architect Joseph Viérin (Brugge). Oorspronkelijk bestaande uit lager, gedeeltelijk witbeschilderd volume op L-vormige plattegrond met traptoren (1873) in de oksel en aanbouw in regionalistische stijl van 1912. Eindgevels afgewerkt met trapgevels Bruine baksteenbouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gelegen in een ruime tuin. De vleugel van 1912 ontworpen door architect Joseph Viérin is geïnspireerd op de Brugse architectuur getypeerd door verankerde trapgevels gecombineerd met eigentijdse vensteropeningen onder segmentbogen.


Villa La Chaumine

Weststraat 50 (Damme)
Landhuis in cottagestijl met regionalistische invloeden, gebouwd in 1909 voor Arthur Verhaegen, naar een ontwerp van architect Jozef Viérin. De villa is gelegen op een vierkant omwald terrein; achter de gebouwen strekt zich een langwerpig park uit, met dreven in dambordpatroon. De villa is een gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.


Villa La Maison sur la Dune

Prins Karellaan 14 (De Haan)
Villa op de hoogste duintop van de Concessie, gebouwd naar een ontwerp van architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) van 1935. Vrij massieve villa onder pannen schilddak, doorbroken door schoorstenen en dakkapellen.


Villa Mahinette

Prins Karellaan 17 (De Haan)
Villa ontworpen in 1936 door architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) getypeerd door het steile, strooien zadeldak met dakvensters. Witbeschilderde, bakstenen villa met polygonale uitbouw aan de oostzijde.


Villa met Duitse militaire posten

Koning Albertstraat 39 (Diksmuide)
Grootschalig wederopbouwpand uit de jaren 1920, ontworpen door Jozef Viérin in samenwerking met Lucien Coppé. Ondanks de ligging in een straat met aaneengesloten bebouwing, heeft dit pand de allure van een villa met cottage-inslag, zie de voortuin, het volumespel met schild- en zadeldaken, en de bow-window. In de tuin zijn deels bakstenen, deels betonnen militaire posten uit de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven, die deel uitmaakten van het steunpunt Diksmuide.


Villa met grote beboomde tuin achter tuinmuur

Marcus Laurinstraat 43 (Brugge)
Villa met grote beboomde tuin achter een tuinmuur, ontworpen in 1925 door architect Jozef Viérin (Brugge).


Villa Reigershof

Zoutelaan 160 (Knokke-Heist)
Villa in landelijke en art-decogetinte stijl van 1947 naar ontwerp van architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge). Bepleisterde baksteenbouw op natuurstenen sokkel. Breed en hoog schouwvolume is verticaal tegengewicht ten opzichte van horizontale banden met vensters. Basreliëf van reiger in schouwpartij.


Villa Ter Elst

Vijfseweg 21 (Waregem)
Reeds van oudsher locatie van een hoeve, centrum van de heerlijkheid Ter Elst, aan wie het foncier en de latere villa de naam ontlenen. Gebouwd in 1908 (registratie in het kadaster in 1908) voor nijveraar Karel De Zutter uit Eeklo naar ontwerp van de Brugse architect Jos Viérin.


Villa Ter Wilgen

Meeuwendreef 8 (Knokke-Heist)
Vrijstaande villa in hoeve- en cottagestijl met omgevende tuin, zogenaamd "Huis Ter Wilgen", gebouwd volgens kadaster in 1910, gebouwd volgens kadaster in 1910 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge, 1949).


Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)
Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962).


Villa Val Riant

Eugène Ysayelaan 2 (Knokke-Heist)
Grote villa in cottagestijl van 1925 naar ontwerp van architect Jozef Viérin; in 1939 uitgebreid met bijgebouw (bureau) links naar ontwerp van architect E. Wauters. Nog oorspronkelijke materiaalverhoudingen zie natuurstenen sokkel, bakstenen onderbouw, bepleisterde bovenbouw met pseudo-vakwerk in gevelvelden.


Villa Windevang

Windenvang 5 (Knokke-Heist)
Grote ommuurde villa aanleunend bij de eerder landelijke of regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Antoine Dugardyn, gelegen op een onregelmatig terrein. Twee toegangen, onder meer zijde Caddiespad een poortgebouw met grote korfboogvormige inkom.


Visserskruis

Graaf Jansdijk (Brugge)
Betonnen kruis op trappenplatform; op de sokkel, namen van de overleden vissers.


Vredegerecht van Diksmuide

Koning Albertstraat 10 (Diksmuide)
Voor de Eerste Wereldoorlog was het vredegerecht ondergebracht in het Stadhuis. Na de oorlog aankoop van twee percelen (1925) gelegen aan de Koning Albertstraat en aan de Grote Markt, waarop respectievelijk het "Huis Pieters" en "'t Groot Sint-Joorishof" (enkel het deel naar de Koning Albertstraat wordt aangekocht) waren opgetrokken.


Thema's

Ontwerper van

Binnenhof

Garenmarkt

Moerestraat

Molenmeers

Nieuwpoort-Stad

Speelmansrei

Zeelaan

Zonnekemeers


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Viérin [online], https://id.erfgoed.net/personen/5855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.