Persoon

Viérin, Jozef

ID
5855
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5855

Beschrijving

Jozef Viérin was bij uitstek een regionalistische architect. Vanuit een grondige kennis van de Vlaamse bouwtradities ontwierp hij gebouwen in harmonie met hun landelijke of stedelijke omgeving. Hij is ook een belangrijke figuur op het gebied van de restauratiepraktijk tussen de twee wereldoorlogen.

Viérin werd opgeleid aan het Sint-Lucas-insituut in Gent. Rond 1900 maakt bij samen met onder andere Richard Acke en meubelmaker Jozef De Coene deel uit van het Kortrijkse Kunstgilde, een kring die, geïnspireerd door de Engelse Arts & Crafts maar met respect voor de eigen tradities, een vernieuwing in de wooncultuur tot stand wilde brengen. Viérin maakt een diepgaande studie van de lokale Vlaamse bouwtradities en bouwde op basis daarvan talrijke villa's en cottages in De Panne, Duinbergen en Westende. Het Lijsternest te Ingooigem (1905), voor Stijn Streuvels, was bedoeld als een synthese van de Vlaamse landelijke architectuur. Rond 1908 vestigde Viérin zich in Brugge, waar hij zich tot promotor van de Brugse stijl ontpopte. Hij was vanaf 1911 lid van de KCM (Koninklijke Commissie voor Monumenten).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog documenteeerde hij de landelijke architectuur van de kuststreek. Na de oorlog was hij als lid van de interministeriële adviesraad bij de Hoog Koninklijke Commissaris voor de Kunststreek belast met de wederopbouw van Nieuwpoort en Diksmuide. Hij reconstrueerde zo getrouw mogelijk de gebouwen waarover voldoende informatie bestond en verving de andere door een gevarieerde en op de lokale vormentaal gebaseerde architectuur. Hij ontwierp het nieuwe stadhuis van Nieuwpoort en reconstrueerde het gerechtshof, de gotische hallen en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Voor de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten werkte hij mee aan de standaardisering van baksteenformaten en raam- en deurelementen.

Hij is ook de ontwerper van verschillende West-Vlaamse kerken. Als schepen van openbare werken in Brugge (1921-38) stimuleerde Viérin sterk het restauratiebeleid van de stad.

Vanaf de jaren 1930 werkte bij de meeste projecten samen met zijn zoon Luc (1903-1979) uit. De Viérins legden zich, behalve op restauratie, vooral op villabouw toe. De villa's uit die periode hebben nog steeds een landelijk karakter maar zijn grootser en minder speels van stijl dan de eerste ontwerpen van Jozef Viérin. Luc Viérin zette de praktijk van zijn vader voort.

(Bron: Meganck, L. 2003: "Viérin, Jozef", in: Van Loo, A. (red.) 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 595-596.)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. Ontstaan van de Godelievemotte in de 12de eeuw op de westelijke rand van een kleine zandige opduiking, gelegen op 3,5 kilometer ten westen van de stadskern van Gistel. De site bestond uit een groot omgracht gedeelte in het zuiden en een omgrachte heuvel iets ten noorden ervan.


Achturenhuis

Dweersstraat 26 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1914; ter vervanging van trapgevel van 1625 (7 treden + topstuk) van twee bouwlagen.


Begijnenhuis

Begijnhof 22B (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1997. Lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Rechthoekige deur en vensters.


Begijnhof

Begijnhofstraat 2 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde begijnhofsite ten noorden van de historische stadskern ingeplant aan de rand van de waterzieke 'Beerstblote'-broeken en in de nabijheid van de Handzamevaart.


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Belforttoren en oorlogsmonument

Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)
Gelegen te midden van het Marktplein. Aan de zuidoostelijke zijde gemarkeerd door het oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog onthuld op 15 juli 1923. Het monument werd ontworpen door stadsarchitect J. Demeere en G. Devreese (beeldhouwwerk).


Boterhalle

Grote Markt 28 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog wordt beslist om op het grote vrijgekomen L-vormige perceel van het vooroorlogse " 't Groot Sint-Joorishof" (zie straatinleiding Koning Albertstraat) van de schuttersgilde een Boterhalle te bouwen in een poging om de traditionele zuivelmarkt nieuw leven in te blazen. In 1971 geeft men echter de botermarkt op en wordt de portierswoning omgevormd tot Toeristische Dienst. De overdekte markthal wordt met de nodige aanpassingen herbestemd tot fuifzaal. Complex bestaande uit een portierswoning aan de Grote Markt en een achteringelegen overdekte markthal, gebouwd circa 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Lucien Coppé (Brugge).


Burgerhuis

Molenmeers 30 (Brugge)
Pand bestaande uit twee diephuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links met jaartal "1660" en rechts met jaartal "1657".


Burgerhuis

Groeninge 2 (Brugge)
Deels vrijstaand dubbelhuis, palend aan tuin van het Huis Arents, zie Dijver nummer 16. Breedhuis van vijf/zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) op L-vormige plattegrond; kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Burgerhuis

Groeninge 4 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw zie balklagen en dakconstructie bestaande uit twee schaar- en nokgebinten met nokbalk en gordingen. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk).


Burgerhuis

Wilgendijk 33 (Diksmuide)
Burgerhuis in 1921 (zie jaarsteen) heropgebouwd naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge, ontwerp van 1920). Traditionele baksteenarchitectuur zie de rechthoekige muuropeningen verdiept in geprofileerde tudor- en korfboognissen, de centrale trapgevel met Brugse travee met maaswerk.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditioneole stijl gebouwd in opdracht van de musicus Lodewijk Ontrop, naar een ontwerp door de Brugse architect Jos Viérin uit 1905. De bescheiden rijwoning heeft een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, en telt een souterrain en twee bouwlagen onder een zadeldak.


Burgerhuis in rococo

Budastraat 25 (Kortrijk)
Merkwaardige rococogevel, in oorsprong halsgevel, mogelijk van 1770. In 1866/1868 voorgevel verbouwd, id est verhogen van linker- en rechtertravee met één bouwlaag. In 1907 herstel van gevel naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk-Brugge) met aanbrengen van loggia in neorococo.


Christus-Koningkapel

Duinendreef 29 (Knokke-Heist)
De Christus-Koningkapel is een gaaf bewaarde neogotische kapel met een neoromaans interieur en vormt het zichtbepalend hoekgedeelte van bouwblok. De kapel werd gebouwd in twee fases naar ontwerp van architect Jozef Viérin in opdracht van de S.A. de Duinbergen, namelijk in 1905 kapel met pastorie in de Duinbergenlaan, in 1929 belangrijke uitbreiding met winterkapel en pastorie in de Duinendreef.


Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum

Gerard Davidstraat 2-6, 10 (Brugge)
Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond.


Cinema Pathé

Markt 18-19 (Brugge)
Breedhuis van zeven/acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Oorspronkelijke klokgevel en gotische schermgevel in 1861 vervangen door lijstgevel in second empirestijl. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architecten J. Viérin (Brugge) en L. Coppé (Brugge).


De Peperbusse

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer (Oostende)
* Sint-Petrus en -Paulusplein z.nr. <italic>Sint-Pieterstoren</italic>. Beschermd als monument bij R.B. van 5/11/1946.Resterende vierkante westtoren, z.g. de "<italic>Peperbusse</italic>", van de in 1896 door brand vernielde oude Sint-Petrus- en -Pauluskerk, een gotische hallenkerk, met opmerkelijke vagevuur- en calvariegroep aan noordgevel. Gelegen aan westzijde van het plein en de hui


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat 14 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd en na de brand ten gevolge van het bombardement van 1940 gerestaureerd tot begin jaren 1950.


Deels vrijstaande villa

Beverlaai 12 (Kortrijk)
Beverlaai nr. 12. Deels vrijstaande villa, aansluitend bij de Engelse cottagearchitectuur cf. puntgevels met pseudo-vakwerk, de geaccentueerde schouwen, de erkers en het schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Witgeschilderde baksteenbouw van 1926, naar ontwerp van de Brugse architect J. Viérin. STADSARCHIEF KORTRIJK 16, nr. 8183.


Dokterswoning Hof Sebrechts

Beenhouwersstraat 22-24 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog mansardedak (leien en Vlaamse pannen; dakkapel), gebouwd kort na 1762.


Eclectisch burgerhuis ANNO - 1897

Gentsesteenweg 33 (Kortrijk)
Gentsesteenweg nr. 33. Dubbelhuis gedateerd ANNO - 1897, naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk); in spiegelbeeld uitgevoerd. Verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak; geblokte, arduinen plint. Lijstgevel verticaal geaccentueerd door licht vooruitspringende centrale deurtravee met houten rechthoekige erker waarboven balkon en de getoogde nissen die


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Koningin Elisabethlaan 11-17 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van 1928 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) bestaande uit vier eclectische topgevels met traditioneel gebruik van baksteen in combinatie met natuursteen.


Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Dominicanenpad 2, Sparrendreef 91 (Knokke-Heist)
Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie, opgetrokken in de periode 1925-1929 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) in samenwerking met zijn zoon Luc Viérin (Kortrijk, 1903-1979); architect Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962) is medeontwerper van de pandgang. Kerk, pandgang, tuin en pastorij beschermd als monument.


Feestzaal Onze Kring

Wilgendijk 31 (Diksmuide)
Feestzaal naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) van 1920, jaarsteen "1921". Tijdens het interbellum gebruikt als bibliotheekzaal, toneelzaal en zelfs cinemazaal.


Gastenkwartier

Begijnhof 22, 22A (Brugge)
Gastenkwartier met uitzicht van twee panden onder meer ter vervanging van een achterin gelegen pand uit de 19de eeuw, samen negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), 1937-1938.


Gasthof De Hertog van Arenberg

Moerestraat 1 (Koekelare)
Wederopbouwpand, na vernietiging van de huizen rond de kerk bij de beschietingen op paaszaterdag 1918. Het volume is een reconstructie van een 17de-eeuws pand met jaarankers "1635". Deze jaarankers werden hergebruikt of gereconstrueerd bij de wederopbouw in 1920-1921 naar ontwerp van architect Jozef Viérin.


Gedenkzuil Eerste Wereldoorlog

Bloemendalestraat zonder nummer (Beernem)
Gedenkzuil met kruis voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De oprichting werd goedgekeurd in 1919. Oorspronkelijke plannen waren veel grootser.


Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Maakt bij K.B. van 08/04/1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht en wordt als monument beschermd bij B.V.E. van 28/07/1983. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Gemeentehuis van Houthulst

Terreststraat 2 (Houthulst)
Gemeentehuis van 1935-1936 (inhuldiging op 27 september 1936) naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge). Het gemeentehuis werd gebouwd na de herkenning van Houthulst als onafhankelijke gemeente in 1928.


Gemeentehuis van Zeebrugge

Sint-Donaasstraat 4-6 (Brugge)
Voormalig gemeentehuis van Zeebrugge, naar verluidt gebouwd circa 1906 naar een ontwerp van de Brugse architect Jozef Viérin.


Gemeenteschool

Visserstraat 2 (Diksmuide)
De gemeenteschool werd vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw opgericht. De school met onderwijzerswoning werd in 1898 door twee zusters annunciaten uit Veurne overgenomen, een gedeelte van de school werd ook als gemeentehuis gebruikt. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd en in 1919-1923 heropgebouwd naar het model van de vooroorlogse gemeenteschool, dit naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge).


Godshuis De Pelikaan

Groenerei 8 (Brugge)
Godshuis gesticht in 1708 doch stichtingsakte van 1714; inrichting van zeven wooneenheden met een gang en kapel, bestemd voor zeven weduwen. In 1830, vervangen van bolkozijnen en glas-in-loodramen door kleine roedeverdelingen. In 1911, verfraaiende restauratie naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). 1967-1974, omvormen van kamers tot vier woongelegenheden met vrij ingrijpende restauratie van de gevels onder meer herbouwen van geveltop en achtergevel.


Groeningepoort

Groeningepoort zonder nummer (Kortrijk)
Groeningepoort z.nr. Z.g. "Groeningepoort". Natuurstenen poort, sluit aan bij de vroeggotiek met spitsboog, kantelen en trompen. Schild met Vlaamse Leeuw en opschrift "1302 GROENINGHEVELD". In 1908 gebouwd naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk). DEBRABANDERE P., Historische parken en tuinen, p. 135-137.


Hal en Belfort

Marktplein 6 (Nieuwpoort)
Hal en Belfort op zuidelijke marktzijde ten noordoosten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk; rechts palend aan het stadhuis via overbouwde doorgang naar het Hendrik Geeraertplein.


Handels- en appartementsgebouw in eclectische stijl

Kustlaan 127 (Knokke-Heist)
Handels- en appartementsgebouw in eclectische stijl uit 1913 naar ontwerp van architect Jozef Viérin, voorheen gekend als de zogenaamd Weense bakkerij Delaetere. Onbeschilderde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor gevelornamentiek onder meer dorpels, gevelstenen, druiplijsten, fronton, guirlande.


Heilig Hartkerk

Dumortierlaan zonder nummer (Knokke-Heist)
Architecten Jozef en Luc Viérin tekenen de plannen voor een neoromaanse kerk met rondbogen en parement metselwerk met stenen uit Nieuwpoort, gekenmerkt door stevige hoektoren. Hoofdaannemer was W. Decuypere (Knokke), die ook de aanpalende pastorie in de Heilig-Hartstraat bouwt. Inwijding op 24 juni 1935.


Herberg In het Oud Kanon

Doorniksesteenweg 2 (Kortrijk)
Doorniksesteenweg nr. 2. Herberg "In het Oud Kanon", cf. reliëf, volgens bouwplan van 1905 naar ontwerp van J. Viérin op plaats van vroegere herberg "In den Duitschman"; gedateerd 1906, cf. gevelsteen. Dubbelhuis in neo-renaissancestijl, cf. getrapte zijgevels. STADSARCHIEF KORTRIJK 47, nr. 3522 (of 6103).


Herenhuis Arentshuis en Arentshof

Dijver 16 (Brugge)
Voormalige herenwoning met tuin, vanaf 1910 ingericht als museum. Oorspronkelijk deel uitmakend van het Gruuthusedomein tot het in 1662 definitief een afzonderlijk perceel wordt. Huidig geheel op onregelmatige plattegrond.


Herenhuis in rococostijl

Grote Markt 33 (Diksmuide)
Imposant herenhuis in rococostijl, heropgebouwd in 1922. Vermoedelijk naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge) met een duidelijke referentie aan een 18de-eeuws pand te Veurne. Naar verluidt woonde arrondissementscommissaris Maes na de oorlog eerst in het huis Zwartenonnenstraat te Veurne en bouwde daarna een kopie op de Grote Markt te Diksmuide, echter met zes in plaats van zeven traveeën. Asymmetrisch dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met houten dakkapellen.


Hoekhuis 't Gouden Mandeke

Grote Markt 7 (Diksmuide)
Eclectisch hoekpand, na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1920, zie datumcartouche, naar ontwerp van architect Jozef Viérin waarbij het gabariet, de travee-indeling, de trap- en tuitgevel van het vooroorlogse, in oorsprong 17de-eeuwse pand werden hernomen.


Hotel Golf

Elizabetlaan 43-45 (Knokke-Heist)
Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie".


Hotel Memlinc

Albertplein 21-27 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "Memlinc Hotel" of "Memling Palace", beeldbepalend hotel in cottagestijl, in 1923 opgetrokken als zuidelijke gevelwand naar ontwerp (1922) van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en uitgevoerd onder aannemer F. Desmidt.


Huis de Galeye

Jakob van Ooststraat 6-8, Vlamingstraat 25 (Brugge)
Het hoekpand dateert in hoofdzaak uit de 19de- en 20ste eeuw met behouden elementen van de middeleeuwse constructie, het laatmiddeleeuws huis de Galeye.


Huis De Gouden Wolf

Steenstraat 80, 80A-B (Brugge)
Voormalige winkelgalerij Alberthal (1973-1997) naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge). Monumentaal breedhuis van vier ongelijke (twee brede en twee smalle) traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; eclectische gevel gedateerd "1909".


Huis Groeninghe

Eekhoutstraat 2 (Brugge)
Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.


Huis Perez de Malvenda

Wollestraat 53 (Brugge)
Laatgotisch complex huis uit 15de-16de eeuw gebouwd in opdracht van Perez de Malvenda. Uitzicht resultaat van verschillende verbouwingen.


Huis Vanden Abeele

Academiestraat 14 (Brugge)
Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge).


Kasteel de Groote

Eug. de Grootelaan 66 (Houthulst)
Kasteel van Houthulst, zogenaamd "Kasteel de Groote", met omringend park, gelegen in het "Bos van Houthulst", een restant van het historische "Vrijbos". Kasteel uit de wederopbouwperiode teruggaand op het kasteel gebouwd door Jan-Pieter Cassiers in 1848. Kasteel en park gericht op de Eugène de Grootelaan en de Melanedreef.


Kasteel de Oude Kluis

Gentbruggekouter 7 (Gent)
Kasteel genaamd naar een middeleeuwse kluis en minstens opklimmend tot de 12de eeuw. Het huidige kasteel omvat een torengebouw, vermoedelijk daterend uit eerste helft 17de eeuw, met een overwelfde kelder die mogelijk resteert van de oudere, 14de-eeuwse constructie. Aanleunend L-vormig woongedeelte van twee bouwlagen onder leien schilddaken met eenvormig uitzicht uit eerste kwart 20ste eeuw. Bakstenen inrijpoort in traditionele stijl. Noordgedeelte van de walgracht bewaard in de tuinvijver.


Kasteel Prinsenveld

Urselweg 87 (Maldegem)
Mooi domein met landhuis, hoeve, conciërgerie, paardenstallen en serres, aangelegd in het vroegere Maldegemveld. Achterin gelegen landhuis toegankelijk via een imposant ijzeren hek aan vierkante bak- en hardstenen pijlers met siervaasbekroning en gekasseide oprit vanaf Urselweg. Het huidige landhuis dateert van 1856. Deze herbouwing in Vlaamse stijl zou gebeurd zijn naar plannen van architect Viérin van Brugge.


Kasteel van Potegem

Zuiderlaan 54 (Waregem)
Neobarok kasteel mogelijk met behouden oude kern, gelegen in het midden van een omwalling bereikbaar via een brug. Het in oorsprong middeleeuwse kasteel is 1926-1928 verfraaid, verbouwd en uitgebreid naar een ontwerp van de Brugse architect Jozef Viérin.


Kasteeldomein Blommeghem

Van Belleghemdreef 6 (Kortrijk)
Het neogotisch landhuis Blommeghem werd in 1900 opgetrokken naar ontwerp van Emmanuel Bethune en architect Joseph Viérin en uitgevoerd door Jules Carette leerling van Jean-Baptiste Bethune en later de familie-architect van de familie de Bethune. Een vroeg 20ste-eeuws omhaagd parkje omgeeft het landhuis.


Kasteeldomein van Loppem

Steenbrugsestraat 22, 26-28, 26A-B (Zedelgem)
Omgracht, neogotisch kasteel (1858-1863) in een park met vijver, doolhof, poortgebouw met brug, stallingen, koetshuizen, manège, klein paviljoen ongeveer uit dezelfde periode van het kasteel.


Kerk gewijd aan de Heilige Familie

Elizabetlaan 300 (Knokke-Heist)
Kerk gewijd aan de "Heilige Familie", gebouwd in 1939 naar ontwerp van architecten Jozef en Luc Viérin en Jules Gunst (Oostende); uitvoering door aannemer J. Lannoo (Marke). Eerste steenlegging op 18 december 1938. Plechtige inwijding op 14 september 1939. Bakstenen kerk met art-decovormgeving; opgetrokken in verzorgd metselwerk, zie versiering van de toren en het grote roosvenster. Sober interieur.


Kerk van Sint-Baafs

Sint-Baafskerkstraat 4 (Brugge)
De huidige kerk naar ontwerp van architect Jozef en Luc Viérin (Brugge) was in 1934 afgewerkt. Het resultaat is een kerk in neoromaanse stijl. Bakstenen parement in combinatie natuursteen. Neoromaanse, eenbeukige kerk met vier traveeën, transept en halfrond koor.


Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk

Pastoor Opdedrinckplein zonder nummer (Knokke-Heist)
Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk. Eerste vermelding van een Sint-Katharinakapel in 1227, officiële oprichting van de parochie "Sint-Catharine-ten-Cnocke" in 1253, hierbij wordt de kapel wellicht verheven tot doopkerk of parochiekerk.


Klooster en kapel

Ronsaardbekestraat 55 (Brugge)
Kloostergebouwen met kapel, in 1932 ontworpen door architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge). Baksteenbouw met aan de straatkant een dakkapel (puntgevel) geflankeerd door twee puntgevels met schouderstukken. De ingangstravee heeft een beluifelde toegang met bekronend Mariabeeld in natuursteen.


Klooster van de onbevlekt ontvangen zusters en school

Blankenbergse Steenweg 217-219 (Brugge)
Modernistisch opgevat gebouw van 1932 naar ontwerp van Jozef en Luc Viérin (Brugge).


Klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo

Langestraat 72 (Brugge)
Voormalig klooster van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo (1894-1983), thans in gebruik door VZW Oikonde. Samenstel van drie diephuizen en één breedhuis.


Kunstenaarswoning Het Lijsternest en tuin

Stijn Streuvelsstraat 25 (Anzegem)
De woning van Stijn Streuvels, sinds 1980 ingericht als Provinciaal Museum, werd in 1904 gebouwd. De woning is het resultaat van de samenwerking tussen de schrijver Stijn Streuvels (bouwheer) en de architect Jozef Viérin, die er allebei naar streefden om een synthese te brengen van de West-Vlaamse landelijke architectuur.


Laatgotische stadswoning

Grauwwerkersstraat 7 (Brugge)
Laatgotisch enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Gedeeltelijk uit de 15de eeuw; aangepaste muuropeningen. In 1922 harde restauratie naar ontwerp van van J. Vièrin (Brugge).


Landhuis en belfort

Grote Markt 29 (Veurne)
Voormalig Landhuis en Belfort. Thans gerechtshof. Architecturaal en historisch belangrijk ensemble op noordelijke marktzijde; vormt hoek met voormalige conciërgewoning of huidig Stadhuis op westelijke zijde. Achtergevels en Belfort zien uit op Sint-Walburgapark en Heldenplein.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Neobarok herenhuis

Eekhoutstraat 4 (Brugge)
Neobarok breedhuis van drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1905 - zie cartouches "ANNO / 1905" - naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) en uitgevoerd onder leiding van architect J. Viérin (Brugge).


Onze-Lieve-Vrouwkerk en pastorie

Bortierlaan 8, Zeelaan 129 (De Panne)
In 1926 wordt de Onze-Lieve-Vrouwparochie opgericht in de Dumontwijk.


Oorlogsgedenkteken

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Oorlogsgedenkteken, ingewerkt in de kerkhofmuur, voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.


Palace Hotel

Baron de Maerelaan 2 (Brugge)
Imposant, beeldbepalend gebouw gelegen op de hoek van de Zeedijk bij de haven. Het vijf bouwlagen hoge gebouw is hoofdzakelijk opgetrokken in baksteen voorzien van een simili natuurstenen bepleistering. De bouwtrant sluit aan bij de toen voor luxe-hotels algemeen gangbare stijl met name het eclecticisme.


Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Zannekinstraat 16 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof, afgezoomd met knotlindes en aan oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde omringd door een muur. Bewaarde arduinen grafmonumenten met neogotische inslag uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. Tevens bewaarde ijzeren kruisen. In de oksel van zuidbeuk en de hallenkerk: calvarie onder leien luifel, afgesloten door (smeed)ijzeren hek.


Parochiekerk Heilige Familie

Nieuwe Gentsesteenweg 8 (Dilbeek)
Neoromaanse kerk gebouwd in 1937 naar plannen van architect Jozef Viérin uit Brugge.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Parochiekerk gelegen binnen de voormalige vestingen, in het meest zuidelijke stadsgedeelte in nabijheid van de vroegere zuidelijke stadspoort.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de oostzijde van de Mariastraat. Ten noorden en ten zuiden voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan zuidkant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan noordkant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein, Aan oostzijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthuse. Voormalig kerkhof, aan noordkant afgeboord met lage arduinen muur, aan oostkant ingericht als parkje met leilinden en haagjes, bronzen beeld van de Spaanse humanist J.L. Vivès (1492-1540) van 1957 naar ontwerp van beeldhouwer R. Mateu (Spanje).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt 80 (Heuvelland)
Gelegen aan de oostzijde van de Markt; ten westen geplaveid toegangspad, afgezet door middel van linden; omlopende bakstenen stoep.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Veurnseweg 110 (Ieper)
Georiënteerd bedehuis middenin een deels omhaagd kerkhof, afgezet door middel van een bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten. Neogotische kapel achter het koor, richting Kerkweg. Gekasseid west gelegen kerkpad.


Parochiekerk Sint-Catharina

Guido Gezellestraat 50 (Oostende)
Guido Gezellestraat. Parochiekerk Sint-Catharina.Bevolkingsaangroei leidt in 1912 tot stichting van een afzonderlijke parochie Conterdam-Meiboom met als patroonheilige Sint-Catharina; voordien hoorde de wijk bij de Sint-Anna-parochie. Pas in 1934 bouw van de kerk naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge); inwijding op 1 juli 1937. Aanpassingswerken aan doopkapel en toren in 1960 doo


Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Markt zonder nummer (Houthulst)
Wederopbouwkerk gelegen in omringend, trapeziumvormig kerkhof met beukenhaag, bewaarde grafmonumenten vanaf de jaren 1920, enkele oorlogsdoden en een eenvormig perk voor de oud-strijders, tevens enkele graven van het Gemenebest (Tweede Wereldoorlog).


Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Cathilleweg 91A (Jabbeke)
De Sint-Jan-Baptistkerk is de parochiekerk van Stalhille, en is gelegen in het middelpunt van het grondgebied van de gemeente. De bakstenen kerk met mooie vieringtoren is in kern vroeggotisch, maar kende belangrijke heropbouwwerken in de 17de, 18de en 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Planciusplein zonder nummer (Heuvelland)
Georiënteerd bedehuis. In oorsprong waarschijnlijk romaanse kruiskerk met kruisingstoren en driebeukig schip met basilicale opstand. In de 16de eeuw werd de kruisingstoren gesloopt en vervangen door een houten torentje. Naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1922- 1923 ter vervanging van een laat-gotische hallekerk met westtoren, laatst genoemde gebouwd naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), zie de plannen van 1908.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat zonder nummer (Houthulst)
Wederopbouwkerk, tot de jaren 1960 omgeven door kerkhof met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Nu omgeven door plantsoen en parkeerplaatsen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Georiënteerde parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus. De kerk is historisch heropgebouwd na de vernielingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De hallenkerk van voor de Eerste Wereldoorlog heeft een achtzijdige romaanse vieringtoren en gotische beuken en koor uit het begin van de 17de eeuw. Ook de noordelijke transeptgevel en een gedeelte van de westgevel bewaren romaanse sporen. De wederopbouwkerk, het kerkhof met de leilindes, de ommegang van zeven kapellen, de gekasseide paden en de haag van haagbeuk (zie Werkenplein zonder nummer, kerkhof) is samen met de site van de "Hoge Andjoen" beschermd als landschap. De kerk is bijkomend als monument beschermd. De kerk en het kerkhof bevinden zich op het neerhof van de site "Hoge Andjoen", een lager gelegen zone aan de voet van de motte. Rondom de kerk, omlopend pad in bakstenen op hun kant.


Parochiekerk Sint-Martinus

Marktplein 28 (Ardooie)
Georiënteerde kerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpsplein, omgeven door straatinfrastructuur ten noorden en westen en door parkeerruimte ten zuiden en oosten. De 16de-eeuwse toren werd als enig restant van de gotische kerk geïntegreerd in een nieuwbouw uit 1947-1949 naar een ontwerp van architect Impe.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Parochiekerk Sint-Martinus, beschermd als monument bij M.B. van 17/05/1999, en met omringend grasplein.


Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat zonder nummer (Veurne)
Georiënteerde kerk ingeplant ten zuiden van de dorpskom en ten westen van de Krommegracht. Omringend kerkhof met oude linde, geplant in 1595 bij de aanstelling van een nieuwe pastoor.


Parochiekerk Sint-Mildreda

St.-Mildredaplein zonder nummer (Alveringem)
Georiënteerd bedehuis midden een door linden en haag omringd kerkhof; koorpartij grenzend aan de Groenestraat; roepsteen links van het portaal.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein zonder nummer (Oostende)
Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis van het basilicale type met twee grote torens ten oosten en ten westen praalkapel, zogenaamde Koninginnekapel, opgericht ter herdenking van Louise-Marie van Orléans (1812-1850).


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Kerkplein 52 (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden, in 1922-1924 opgetrokken naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd. Ten zuiden, monument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Petrus Oostveld

Tinhoutstraat zonder nummer (Beernem)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. De Sint-Petrus-kerk is gelegen aan de Tinhoutstraat. Ervoor een heraangelegd plantsoen. Ten noord-oosten van de kerk bevindt zich de begraafplaats; omzoomd door haagbeuk, met graven vanaf circa 1930.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Poperingseweg 262 (Ieper)
Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, met grotendeels behouden westtoren van 1505. Vervangt een laatgotisch bedehuis dat uitbrandde in oktober 1793. Herstel, heropbouw en vergroting, respectievelijk tussen 1808-1823, en van 1897-1898.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw met koor en kranskapellen, transept, schip en torens waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen. Voorts neogotische kerk, gelegen binnen de oudste stadskern.


Pastorie

O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 2 (Brugge)
Pastorie gebouwd in 1911 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) en deel uitmakend van de nieuwe aanleg tussen het Hof Arents en het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Bakstenen gebouw op L-vormige plattegrond van één en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), met zijgevel aan de tuin achter het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en Reiegevel.


Pastorie

Zannekinstraat 18 (Diksmuide)
Voormalige pastorie met voortuin. Voor de Eerste Wereldoorlog gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, ruime voortuin met toegangspoortje en wellicht ook brug over de omwalling. Zowel het volume als het poortje worden hernomen in de heropgebouwde pastorie, de omwalling werd echter gesupprimeerd.


Pastorie bij Sint-Baafskerk

Sint-Baafskerkstraat 2 (Brugge)
Alleenstaande woning in vereenvoudige historiserende stijl met een grote variatie aan muuropeningen.


Pastorie Christus-Koningkapel

Duinendreef 31 (Knokke-Heist)
Pastorie van de Christus-Koningkapel, bestaande uit twee bijeengebrachte rijhuizen, waarvan het linkse naar ontwerp van architect Jozef Viérin van 1929, het rechtse iets ouder en door weglating van een eigen voordeur bij de pastorie genomen. Maakt deel uit van het bouwblok rond Christus-Koningkapel.


Pastorie Heilige Familieparochie

Cryptelaan 1 (Dilbeek)
De pastorie werd in 1937 gebouwd op kosten van pastoor August Nols op grond van de kerkfabriek naar ontwerp van Jozef Viérin.


Pastorie in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sint-Bernardusplein 2 (Nieuwpoort)
Hoekhuis van vier traveeën (Albert I-laan) + zes traveeën (Sint-Bernardusplein) en twee bouwlagen onder gebogen zadeldaken (leien), in neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag, vermoedelijk naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) uit de jaren 1920.


Pastorie La Cure

Duinbergenlaan 80 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "La Cure", nu "Santa Margarita", rijwoning in de dorpskern en oorspronkelijk de pastorie van de Christus-Koningkapel, gebouwd in 1905 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge). Maakt deel uit van het bouwblok rond de Christus-Koningkapel.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie

Hendrik Geeraertplein 2 (Nieuwpoort)
Gelegen ten oosten van de kerk en links laag aansluitend bij de Hal. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan het plein, mechanische pannen) met linker dakschild, gedateerd 1922 door middel van sierankers; bakstenen lijstgevel in neo-Vlaamse-renaissancestijl met streekgebonden karakter naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge).


Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Portierswoning Sint-Aloysiusschool

Groeninge 36 (Brugge)
Neo-Brugs hoekpand vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn van 1905 - zie datering op cartouche - naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) als portierswoning van nabijgelegen Sint-Aloysiusschool (tussen nummers 30 en 36).


Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

Sysen 8 (Zedelgem)
Achterin en volledig in het groen gelegen priorij "Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië", behorend tot de benedictijnerorde. Geheel van kerk, klooster, gastenverblijf en internaat tussen 1924 en 1957 opgetrokken in een neoromaanse stijl, naar ontwerp van architect Joseph Viérin (Brugge).


Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Reigerlostraat 10 (Beernem)
Historisch gegroeid gebouwencomplex ingeplant op een domein van 62 ha groot. Elk paviljoen heeft een eigen tuin en de meeste werden in hun oorspronkelijke staat bewaard. Bijhorend domeinbos van 8 ha groot voorzien van een visvijver en een kleinveeboerderij.


Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


Schepenhuis met aanhorigheden

Langestraat 83-89 (Nieuwpoort)
Vredegerecht en politiecommissariaat behalve nummer 83, thans bioscoop volgens uithangbord. Oorspronkelijk schepenhuis, later stadhuis tot voor 1914 (nummer 89); te samen met aanhorigheden van respectievelijk enkelhuis (nummer 87) en poortgebouw (nummer 85, 83), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1924.


School en parochiezaal

Ronsaardbekestraat 57-59 (Brugge)
School (gelegen in het bouwblok met enkel de ingang aan de straatkant en recenter gebouw aan de Sint-Jozefsstraat) en parochiezaal, gebouwd in 1931 en 1933 naar een ontwerp van de architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge).


Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, 26A (Brugge)
Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- en Artoisstraat.


Sint-Andriesabdij Zevenkerken met bijhorende school

Zevenkerken 4, 4A (Brugge)
Sint-Andriesabdij "Zevenkerken" met bijhorende school gelegen in een bosrijke omgeving. Het gebouwenbestand van de abdij en de bijhorende school zijn fasegewijs tot stand gekomen.


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed, en Criminele Griffie

Burg 13-14 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.


Sint-Janshospitaal kraaminrichting

Mariastraat 44 (Brugge)
Oorspronkelijk vier woonhuizen uit uit het eerste kwart van de 16de eeuw. Begin 19de eeuw gebruikt door het hospitaal, heden ingenomen door het Museum voor Archeologie en enkele stadsdiensten. In 1913 worden, naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge), achter de 16de-eeuwse gevels nieuwe gebouwen opgericht, oude kern, zie gebinte. Breedhuizen van samen twaalf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (daktegels).


Sint-Leocollege

Potterierei 11-12, 13 (Brugge)
Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de zuidzijde van de Steenstraat. Ten noorden, voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; als tuin aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw, hernieuwd met ijzeren afsluiting in 1878-1879, sedert 1970 vervangen door stenen muur; ten oosten en ten westen omringd door het Sint-Salvatorskerkhof, en ten zuiden geflankeerd door de kapittelgebouwen en het museum.


Smedenpoort

Smedenstraat 75 (Brugge)
Vrijstaande, middeleeuwse stadspoort, gesitueerd ten oosten van de Buiten Boeverievest en Buiten Smedenvest. Gebouwd als stadspoort. Huidig uitzicht resultaat van bouwen en verbouwen.


Stadhuis Nieuwpoort met conciërgewoning

Hendrik Geeraertplein 1, Marktplein 7 (Nieuwpoort)
Stadhuis, gelegen op de zuidelijke Marktzijde tussen Hal en Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het oorspronkelijk stadhuis, heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog en thans vredegerecht en politiecommissariaat, staat op de hoek van Langestraat met Oostendestraat.


Stadhuis van Brugge

Blinde-Ezelstraat 1, Burg 12 (Brugge)
Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.


Stadhuis van Kortrijk

Grote Markt 54 (Kortrijk)
Huidig gebouwencomplex in verschillende fases tot stand gekomen en gegroepeerd rond twee binnenkoeren (bijhorend grondplan, cf. bijlage 1, figuur 5). Het complex wordt heden begrensd door de Grote Markt (ten zuiden), de Rijselsestraat (ten zuiden), de Leiestraat (ten oosten) en de Papenstraat (ten westen).


Stadswoning In de Jeugdige Bron

Jan van Eyckplein 4 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws uitzicht in plaats van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1927 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) met verwijdering van de beschildering.


Stadswoning In den Stuer

Cordoeaniersstraat 5 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; merkwaardige, laat-gotische gevel gedateerd "1518", zie gevelsteen met vis.


Stadswoning met trapgevel

Sint-Amandsstraat 26 (Brugge)
Gevel met 17de-eeuwse kern doch "Kunstige Herstelling" van 1931 naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) waarbij gevel volledig is herbouwd onder meer met gebruik Euvillesteen en hardsteen van Ecaussines.


Stadswoning met trapgevel

Sint-Jansplein 12 (Brugge)
Diephuis van drie/twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel grosso modo daterend uit de 17de eeuw met latere aanpassingen onder meer in 1930 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) aan de begane grond - verlagen van de vensters - en zijgevel.


Stadswoningen in spiegelbeeld

Leopold II-laan 60-62 (Brugge)
Eenvoudige woningen in spiegelbeeld gebouwd en naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge), circa 1937.


Station Adinkerke-De Panne

Stationsplein 9 (De Panne)
Imposant gebouw van gele baksteen op natuurstenen sokkel met gebruik van Euvillesteen voor rechtstanden, ontlastingsbogen, kozijnen, negblokken, kordons, enzomeer onder afgewolfde zadeldaken (leipannen) in een Normandisch getinte stijl, zie pseudo-vakwerk.


Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).


Villa

Koning Albertstraat 39 (Diksmuide)
Grootschalig wederopbouwpand uit de jaren 1920. Ondanks de ligging in een straat met aaneengesloten bebouwing, heeft dit pand de allure van een villa met cottage-inslag, zie de voortuin, het volumespel met schild- en zadeldaken, en de bow-window.


Villa Dudosala

Rubenslaan 6 (De Haan)
Villa opgetrokken naar een ontwerp van architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) van 1935. Gekenmerkt door scherp strodak, doorbroken door geprofileerde schoorstenen.


Villa Ernest Dewitte

Rekkemsestraat 27 (Kortrijk)
Rekkemsestraat nr. 27. Z.g. "<italic>Villa Ernest Dewitte</italic>". Dieper in gelegen villa te midden van tuin opgetrokken in 1902-1903 naar ontwerp van Jozef Viérin (Kortrijk). Woonhuis aansluitend bij de Engelse cottage-architectuur cf. het contrasterend materiaalgebruik i.e. baksteen, hout en bepleisterde bovenbouw, het pseudo-vakwerk, de bow-windows en het variërend dakenspel. DECO


Villa Gernay

Henri Lebbestraat 3 (Waregem)
Zogenaamd naar bouwheer fabrikant Alfons Gernay die onder meer in de Olmstraat een grote weverij bezat, en opgetrokken in 1904 (registratie in het kadaster in 1905). Als architect wordt de Kortrijkse architect Vanhoenacker naar voor geschoven, terwijl anderen de Brugse architect Jos Viérin verantwoordelijk achten voor het ontwerp.


Villa Hertarust

Prof. Nelisstraat 10 (Zedelgem)
Voormalige woning, met regionalistische inslag, van professor-geneesheer Karel Nelis (1875-1935) en Augusta Maertens.


Villa in art decostijl

Kapellestraat 55 (Anzegem)
Kapellestraat nr. 55. Sobere art deco villa van ca. 1930 met elementen uit de cottage-architectuur cf. pseudo-vakwerk. Naar verluidt werd de woning ontworpen door Viérin. Aan de straat afgezet door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis van gediversifieerde baksteen geaccentueerd door het gebruik van simili-natuursteen voor fries, muurbanden, topgevel en erker. Fraai uitgewerkt p


Villa in cottagestijl

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57 (Izegem)
Monumentale villa in cottagestijl, zie materiaalgebruik (baksteen en hout), overkragende verdieping, hoge daken met dakkapel en markante schouwen met overstekende dakrand en windborden, puntgevels onder meer in navolging van het traditionele, zogenaamd "Normandische" vakwerk en met bakstenen vullingen in keperverband.


Villa in eclectische stijl

Duinbergenlaan 73-75, Duinendreef 40-42 (Knokke-Heist)
Villa van vier woningen in eclectische stijl, respectievelijk zogenaamd "Vergeet me niet" (nummer 73), "Hortensia", voorheen "Klokke Roeland" (nummer 75), "Nachtegaal" (nummer 40) en "Duinviooltje" (nummer 42).


Villa Krekaertvijver

Prof. Nelisstraat 6 (Zedelgem)
Gebouwd in 1873 en uitgebreid in 1912. Opgericht als buitenverblijf voor de Brugse familie Maertens.


Villa La Chaumine

Weststraat 50 (Damme)
Landhuis in cottagestijl met regionalistische invloeden, gebouwd in 1909 voor Arthur Verhaegen, naar een ontwerp van architect Jozef Viérin. De villa is gelegen op een vierkant omwald terrein; achter de gebouwen strekt zich een langwerpig park uit, met dreven in dambordpatroon. De villa is een gele baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.


Villa La Maison sur la Dune

Prins Karellaan 14 (De Haan)
Villa op de hoogste duintop van de Concessie, gebouwd naar een ontwerp van architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) van 1935. Vrij massieve villa onder pannen schilddak, doorbroken door schoorstenen en dakkapellen.


Villa Mahinette

Prins Karellaan 17 (De Haan)
Villa ontworpen in 1936 door architecten Joseph en Luc Viérin (Brugge) getypeerd door het steile, strooien zadeldak met dakvensters. Witbeschilderde, bakstenen villa met polygonale uitbouw aan de oostzijde.


Villa met grote beboomde tuin achter tuinmuur

Marcus Laurinstraat 43 (Brugge)
Villa met grote beboomde tuin achter een tuinmuur, ontworpen in 1925 door architect Jozef Viérin (Brugge).


Villa Reigershof

Zoutelaan 160 (Knokke-Heist)
Villa in landelijke en art-decogetinte stijl van 1947 naar ontwerp van architecten Jozef en Luc Viérin (Brugge). Bepleisterde baksteenbouw op natuurstenen sokkel. Breed en hoog schouwvolume is verticaal tegengewicht ten opzichte van horizontale banden met vensters. Basreliëf van reiger in schouwpartij.


Villa Ter Elst

Vijfseweg 21 (Waregem)
Reeds van oudsher locatie van een hoeve, centrum van de heerlijkheid Ter Elst, aan wie het foncier en de latere villa de naam ontlenen. Gebouwd in 1908 (registratie in het kadaster in 1908) voor nijveraar Karel De Zutter uit Eeklo naar ontwerp van de Brugse architect Jos Viérin.


Villa Ter Wilgen

Meeuwendreef 8 (Knokke-Heist)
Vrijstaande villa in hoeve- en cottagestijl met omgevende tuin, zogenaamd "Huis Ter Wilgen", gebouwd volgens kadaster in 1910, gebouwd volgens kadaster in 1910 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge, 1949).


Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)
Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962).


Villa Val Riant

Eugène Ysayelaan 2 (Knokke-Heist)
Grote villa in cottagestijl van 1925 naar ontwerp van architect Jozef Viérin; in 1939 uitgebreid met bijgebouw (bureau) links naar ontwerp van architect E. Wauters. Nog oorspronkelijke materiaalverhoudingen zie natuurstenen sokkel, bakstenen onderbouw, bepleisterde bovenbouw met pseudo-vakwerk in gevelvelden.


Villa Windevang

Windenvang 5 (Knokke-Heist)
Grote ommuurde villa aanleunend bij de eerder landelijke of regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Antoine Dugardyn, gelegen op een onregelmatig terrein. Twee toegangen, onder meer zijde Caddiespad een poortgebouw met grote korfboogvormige inkom.


Visserskruis

Graaf Jansdijk zonder nummer (Brugge)
Betonnen kruis op trappenplatform; op de sokkel, namen van de overleden vissers.


Vredegerecht van Diksmuide

Koning Albertstraat 10 (Diksmuide)
Voor de Eerste Wereldoorlog was het vredegerecht ondergebracht in het Stadhuis. Na de oorlog aankoop van twee percelen (1925) gelegen aan de Koning Albertstraat en aan de Grote Markt, waarop respectievelijk het "Huis Pieters" en "'t Groot Sint-Joorishof" (enkel het deel naar de Koning Albertstraat wordt aangekocht) waren opgetrokken.


Thema's

Ontwerper van

Binnenhof

Garenmarkt

Moerestraat

Molenmeers

Nieuwpoort-Stad

Speelmansrei

Zeelaan

Zonnekemeers


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Viérin [online] https://id.erfgoed.net/personen/5855 (Geraadpleegd op )