Hoeve Het Blauwhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Vinkem
Straat Blauwhuisstraat
Locatie Blauwhuisstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhoeve Blauwhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Het Blauwhuis

Deze bescherming is geldig sinds 24-05-1976.

Beschrijving

Nr. 3. Z.g. .Blauwhuis". Herenhoeve, vlg. kroniekschrijver P. Heinderycx (1633-1683) volledig nieuw gebouwd in 1558 door Cornelis Malegher, landhouder van Veurne-Ambacht.

Nog deels omwalde hoeve met gesloten opstelling van de verankerde bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken rondom rechth. binnenplaats met bakstenen stoepen en circulaire loopgang van vroegere .paardenmanege". Ten N. en N.W., met bomen afgezoomde resten van omwalling o.m. achter en langs het herenboerenhuis. Rond dit gesloten complex: ten O., gebetonneerd erf met vaalt, aangepast XIX-wagenhuis met drie inrijpoorten en aanleunend XXc-stalgebouw; ten Z., loods. Inplanting resp. ten Z. en ten W. van dorpskommen Wulveringem en Vinkem.

Korfbogige inrijpoort onder luifel, van 1702 vlg. gevelsteen; opgenomen r. in O.stalvleugel.

Ten N., merkwaardig herenboerenhuis. O.hoofdvleugel met drie trav. + twee r.opkamertrav. en twee bouwl. Onder leien zadeldak met ruitvormige motieven, van 1558; twee hoger opgetrokken trav. met getrapt dakvenster. Aanleunende lagere W.vleugel met twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVI doch vermoedelijk iets later gebouwd cf. bouwnaad. Drie rechth. uitbouwseltjes van privaten onder aanleunende lessenaarsdaken resp. l. in erfgevel, centraal in achtergevel, en l. in O.zijtrapgevel. Vermoedelijk in XIX aangepaste rechth. muuropeningen met resten van ontlastingsbogen. Houten kruiskozijnen met schuiframen, geprofileerde wisseldorpel en kleine roedenverdeling; luiken bij l.beneden- en opkamervensters. Houten bolkozijnen met kleine roedenverdeling voor een boven- en de dakvensters. Twee rechth. venstertjes verwijzend naar de houten spiltrap binnenin. W.zijvleugel: bewaarde korfboogomlijsting bij deur, gedicht l.bovenvenster en spoor van deels afgebroken haaks aanleunend dienstgebouw. Hanggoten. Mooi geprofileerde schoorstenen o.m. getorste in het midden. Zelfde opstand voor achtergevel afgelijnd met overhoekse mnizetand. Drie rechth. kelderopeningen o.m. met tralies l., verdiept in steekboogomlijsting. Licht overkragend l.dakvenster. Zijtrapgevels. O.zijtrapgevel: analoge kelderopening, sporen van twee gedichte vensters met ontlastincsboog r. W.zijtrapgevel met geprofileerd, hoog topstuk; bewaarde ontlastingsbogen bij zoldervenster.

Interieur. In opkamer, laatgotische natuurstenen schouw met wapenschilden van Cornelis Malegher en zijn echtgenote. Geprofileerde bakstenen schouw (XVI ?) en houten schouwmantel met l.muurkast (XVIII ?), in W.vleugel. Zolderingen met moer- en kinderbalken. Overwelfde kelder: twee bepleisterde tongewelven.

Ten O., bakstenen stalvleugel van zes trav. en één bouwl. onder overstekend zadeldak (n boerenhuis, Vlaamse pannen); oude kern van 1702 cf. vermelde jaarsteen van bewaarde inrijpoorttrav. XIX-erfgevel geritmeerd d.m.v. licht verdiepte steekboogomlijstingen per trav. Laadluik (zadeldak). Aangepaste achtergevel met oudere muurgedeelten en r. aanleunende recentere stal. R.zijpuntgevel met aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken; gestut d.m.v. l.hoeksteunbeer met versnijdingen en muurvlechtingen.

Ten Z., haaks tegen stalvleugel aanleunende dwarsschuur van één bouwl. onder pannen zadeldak (n // boerenhuis); oude XVIII-kern met zelfde XIX-erfgevel. Twee rechth. schunrpoorten; gedicht bij achtergevel. Zonvormig uilegat in r.zijpuntgevel.

Ten W., recent laag dienstgebouw onder lessenaarsdak (n boerenhuis, golfplaten). Oudere muurgedeelten in achtergevel.

Artikel L. DEVLIEGHER in Burchten en hoevekastelen o.l.v. L.F. GENICOT (Het groot kastelenboek van België, 1), Brussel, 1976, p. 258.

VIÉRIN J., Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust. Kenteekens der Bouwwijze van de Streek. Brussel, 1921, fig. 47.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vinkem

Vinkem (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.