Hoeve Het Blauwhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Vinkem
Straat Blauwhuisstraat
Locatie Blauwhuisstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhoeve Blauwhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Het Blauwhuis

Deze bescherming is geldig sinds 24-05-1976.

Beschrijving

Zogenaamd "Blauwhuis". Herenhoeve, volgens kroniekschrijver P. Heinderycx (1633-1683) volledig nieuw gebouwd in 1558 door Cornelis Malegher, landhouder van Veurne-Ambacht.

Nog deels omwalde hoeve met gesloten opstelling van de verankerde bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken rondom rechthoekige binnenplaats met bakstenen stoepen en circulaire loopgang van vroegere "paardenmanege". Ten noorden en noordwesten, met bomen afgezoomde resten van omwalling onder meer achter en langs het herenboerenhuis. Rond dit gesloten complex: ten oosten, gebetonneerd erf met vaalt, aangepast 19de-eeuws wagenhuis met drie inrijpoorten en aanleunend stalgebouw uit het derde kwart van de 20ste eeuw; ten zuiden, loods. Inplanting respectievelijk ten zuiden en ten westen van dorpskommen Wulveringem en Vinkem. Korfbogige inrijpoort onder luifel, van 1702 volgens gevelsteen; opgenomen rechts in oostelijke stalvleugel.

Ten noorden, merkwaardig herenboerenhuis. Oostelijke hoofdvleugel met drie traveeën + twee opkamertraveeën rechts en twee bouwlagen onder leien zadeldak met ruitvormige motieven, van 1558; twee hoger opgetrokken traveeën met getrapt dakvenster. Aanleunende lagere westvleugel met twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw doch vermoedelijk iets later gebouwd, zie bouwnaad. Drie rechthoekige uitbouwseltjes van privaten onder aanleunende lessenaarsdaken respectievelijk links in erfgevel, centraal in achtergevel, en links in oostelijke zijtrapgevel. Vermoedelijk in de 19de eeuw aangepaste rechthoekige muuropeningen met resten van ontlastingsbogen. Houten kruiskozijnen met schuiframen, geprofileerde wisseldorpel en kleine roedeverdeling; luiken bij linker beneden- en opkamervensters. Houten bolkozijnen met kleine roedeverdeling voor een boven- en de dakvensters. Twee rechthoekige venstertjes verwijzend naar de houten spiltrap binnenin. Westelijke zijvleugel: bewaarde korfboogomlijsting bij deur, gedicht linker bovenvenster en spoor van deels afgebroken haaks aanleunend dienstgebouw. Hanggoten. Mooi geprofileerde schoorstenen onder meer getorste in het midden. Zelfde opstand voor achtergevel afgelijnd met overhoekse mnizetand. Drie rechthoekige kelderopeningen onder meer met tralies links, verdiept in steekboogomlijsting. Licht overkragend linker dakvenster. Zijtrapgevels. Oostelijke zijtrapgevel: analoge kelderopening, sporen van twee gedichte vensters met ontlastingsboog rechts. Westelijke zijtrapgevel met geprofileerd, hoog topstuk; bewaarde ontlastingsbogen bij zoldervenster.

Interieur. In opkamer, laatgotische natuurstenen schouw met wapenschilden van Cornelis Malegher en zijn echtgenote. Geprofileerde bakstenen schouw (XVI ?) en houten schouwmantel met links muurkast (18de eeuw ?), in westvleugel. Zolderingen met moer- en kinderbalken. Overwelfde kelder: twee bepleisterde tongewelven.

Ten oosten, bakstenen stalvleugel van zes traveeën en één bouwlaag onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen); oude kern van 1702 zie vermelde jaarsteen van bewaarde inrijpoorttravee. 19de-eeuwse erfgevel geritmeerd door middel van licht verdiepte steekboogomlijstingen per travee. Laadluik (zadeldak). Aangepaste achtergevel met oudere muurgedeelten en rechts aanleunende recentere stal. Rechter zijpuntgevel met aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken; gestut door middel van linker hoeksteunbeer met versnijdingen en muurvlechtingen.

Ten zuiden, haaks tegen stalvleugel aanleunende dwarsschuur van één bouwlaag onder pannen zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis); oude 18de-eeuwse kern met zelfde 19de-eeuwse erfgevel. Twee rechthoekige schuurpoorten; gedicht bij achtergevel. Zonvormig uilengat in rechter zijpuntgevel.

Ten westen, recent laag dienstgebouw onder lessenaarsdak (nok loodrecht op het boerenhuis, golfplaten). Oudere muurgedeelten in achtergevel.

  • Artikel L. DEVLIEGHER in Burchten en hoevekastelen o.l.v. L.F. GENICOT (Het groot kastelenboek van België, 1), Brussel, 1976, p. 258.
  • VIÉRIN J., Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust. Kenteekens der Bouwwijze van de Streek, Brussel, 1921, fig. 47.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vinkem

Vinkem (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.